Nyvinning ved Sunnaas sykehus

Automatisk desinfeksjon av pasientrom

Ved Sunnaas sykehus er det utviklet en helautomatisert desinfeksjonsmetode som effektivt dreper mikrober i rom der pasienter med smitte har oppholdt seg.

​Smitte og antibiotikaresistens utgjør en av de største utfordringene for helsetjenesten i årene som kommer. Det er svært viktig å forebygge smitte i helseinstitusjoner, for hver enkelt pasient, og for helsepersonell som både står i fare for å spre smitte og for selv å bli smittet. Ved å redusere infeksjonsfaren vil også behovet for å bruke antibiotika gå ned.

Den automatiserte desinfeksjonen skjer ved at renholderne raskt klargjør rommet for desinfeksjon. Ved hjelp av et panel på utsiden, settes prosessen i gang. Desinfiseringståken spres gjennom dyser som er montert flere steder i rommet og på badet, og rommet utluftes automatisk som en del av prosessen.

- Desinfiseringståken dreper mikrobene effektivt og renholderne er kortere tid i rommet som skal klargjøres. Helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikaresistens er et kjent problem. Det er derfor stor interesse for denne måten å redusere smitte på, sier hygienesykepleier Birgithe Teige.

 


Det nye fastmonterte desinfiseringssystemet er resultatet av et samarbeidsprosjekt mellom Sunnaas sykehus og Decon-X International AS, i samarbeid med Tronrud Engineering og ISS Renhold, med prosjektmidler fra Helse Sør-Øst.

Les mer om innovasjonsprosjektet