Arendalsuka: Lytt til brukeren – og tro på svaret

Nav inn i helsefelleskapene. En hotline for kommuner og offentlige instanser, direkte til spesialistene. Egne kontaktpersoner til alle med langvarig forhold til Nav. Lytt alltid til brukerne, de kjenner best sine behov. Det var blant løsningsforslagene som kom frem i en paneldebatt under Arendalsuka.

Publisert 17.08.2022
Sist oppdatert 19.03.2024
En gruppe mennesker som sitter i et rom

​​​Mye er bra – mye ​​kan bli bedre

Det har i mange år vært kjent at det svikter i samhandlingen innad eller mellom sykehusene i spesialisthelsetjenesten, og i vekslingene mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, Nav, skolesektoren og andre offentlige instanser.

- Norge er det beste landet i verden å være funksjonshemmet i, men det er likevel mye som kan bli bedre, sier Knut Gjesdal, professor emeritus ved Oslo Universitetssykehus HF. For 20 år siden pådro han seg en nakkeskade i en sykkelulykke. Han ble lam og mistet mye av førligheten i hendene. Sandra Myrskog Kronberg pådro seg en tilsvarende skade i en skiulykke i 2019, under sin førstegangstjeneste. 

Portrettbilde av Knut Gjesdal

- Norge er det beste landet i verden å være funksjonshemmet i, men det er likevel mye som kan bli bedre sier Knut Gjesdal

 

Portrettbilde av Sandra og Tobias

Sandra Myrskog Kronberg skadet seg i en skiulykke i 2019. Samboer Tobias Robarth Melby har vært en viktig støttespiller i tiden etter skaden

​Pas​ienten blir kasteball når det offentlige ikke samhandler godt nok

Både Knut og Sandra bekrefter utfordringene som er påpekt i rekke evalueringer og rapporter de siste 15 årene. Uten hjelp fra sine nærmeste til å koordinere og administrere ville de gått glipp av tilbud og tjenester de trenger og har krav på. Mangelfull samhandling gjør at pasienter og brukere som trenger tjenester fra mange aktører har store utfordringer med å finne fram i systemet. 

​​- Et system som ikke virker for brukerne virker ikke, ferdig snakka, sier Geir Sundet i KPMG. Han har ledet arbeidet med å evaluere regjeringens opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering i 2017-2019.

Direktørene fra Nav, Helsedirektoratet, Helse Sør-Øst (HSØ), Helse og velferd i kommunesektorens organisasjon (KS) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) kjenner seg igjen i virkelighetsbeskrivelsen. Til tross for tiltak som samhandlingsreformen og individuell plan knirker det fortsatt i vekslingene. Og pasienten blir kasteball når det offentlige ikke samhandler godt nok. I en løsningsorienter paneldebatt kom flere forslag på bordet.

Paneldeltakere på scenen

Siri Lill Mannes (t.h.) ledet paneldebatten med f.v. Lilly Ann Elvestad (FFO), Åse Snåre (KS), Terje Rootwelt (HSØ), Knut Gjesdal, helsedirektør Bjørn Guldvog, Hans Christian Holte (Nav) 

Hotline til spesialisten​e

I Norge er det 356 kommuner, alle med forskjellig størrelse, demografi og ulik kompetanse knyttet til brukernes behov. Det er umulig at alle er like gode på alt. Spesialistene må bli lettere tilgjengelig for å gi råd.

- Vi trenger en hotline, en direkte hjelpelinje hvor kommunene, Nav og andre får tilgang til spesialistene for bedre samhandling, sier Åse Snåre i KS. 

Nav – kontaktperson og helsefelleskap

Brukerne ønsker seg en kontaktperson i Nav, for dem som er nye i Nav-systemet og skal ha et langvarig forhold til Nav, til å lose dem gjennom jungelen av søknader og skjema. Dette er en fulltidsjobb som i dag ofte faller på de pårørende. 

- Den utfordringer ønsker jeg å svare på, sier Nav-direktør Hans Christian Holte. Akkurat dette er vår øverste prioritet. Han ønsker også at Nav blir del av helsefelleskapene, noe både helsedirektør Bjørn ​Guldvog og administrerende direktør Terje Rootwelt i HSØ stiller seg positive til.

​​Lytt til brukeren

Og ta alltid med brukeren, oppfordrer Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO. Hun ber det offentlige lytte til dem som trenger tjenestene og ha tillit til det som blir sagt. Spør brukeren, hva er viktig for deg? Tro på behovene og målene deres. Ikke henvis dem til uføretrygd.

Opptak fra arran​gementet

Se opptak fra arrangemente​t Det knirker fortsatt i vekslingene fra Arendalsuka 2022.