HELSENORGE

Åpner robotlab

Sunnaas sykehus setter bruk av robotikk til arm- og fingerrehabilitering i system. Apparater som trener skulder, arm, fingre og sittebalanse hos pasienter med nevrologiske skader, er nå samlet i en egen robotlab. Her kan én terapeut behandle inntil tre pasienter på samme tid.

Liten jente klipper over rød snor

Ti år gamle Gabrielle klippet snoren og erklærte med det robotlab for åpnet. Hun var første barn som fikk tilbud om å bruke apparatene i rehabiliteringen på Sunnaas sykehus. Robotlab er etablert etter modell fra anerkjente rehabiliteringsinstitusjoner i Sveits, Østerrike og USA og er delfinansiert av Sunnaasstiftelsen.

- Pasientene opplever treningen som effektiv og morsom, sier prosjektleder Linda Sørensen. Som følge av at robotikktilbudet for arm- og fingertrening nå er samlet, kan vi tilby pasientene mer trening enn tidligere. Apparatene bidrar også til å avlaste terapeutene i daglig tungt fysisk arbeid, legger hun til.

Sørensen leder prosjektet teknologisk intervensjonssenter i Sunnaas sykehus. Prosjektet kartlegger, utreder og anbefaler rehabiliteringsteknologier som kan være aktuelle for sykehusets pasientgrupper. Med rehabiliteringsteknologier menes sensorteknologi, bevegelsesstyrte dataspill, VR-briller og robotikk for kartlegging og trening.

Robotikk satt i system

Helsesektoren står foran flere utfordringer i årene som kommer, spesielt med tanke på nok helsefaglig arbeidskraft.

- Dette er et eksempel på at helsesektoren har fått øynene opp for robotikk og teknologi, sa klinikksjef Kathi Sørvig. - Mange fagpersoner i Sunnaas sykehus er opptatt av robotikk og nå skal vi, sammen med pasientene, gjøre oss erfaringer med denne måten å jobbe på, sier hun.

Les mer om prosjektet teknologisk intervensjonssenter

Pasient og fagperson i robotlab for armteknologi

Åsulv Horverak, her med prosjektleder Linda Sørensen, er én av mange som bruker apparatene i robotlab. - Jeg merker stor forbedring i arm og fingre, sier han, det er veldig motiverende!