Anne Beate Budalen ny leder i brukerutvalget

Anne Beate Budalen er ny leder i brukerutvalget ved Sunnaas sykehus HF. Hun representerer Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og LHL hjerneslag Østfold. I denne sammenheng er hun representant for pårørende.

​-Jeg er glad for at jeg er vist tillit og ser fram til å bidra til å styrke brukernes stemme som rådgiver for Sunnaas sykehus HF i spørsmål som angår pasient, bruker og pårørende, sier Budalen

Tydelig brukerstemme

Hun ønsker å tydeliggjøre brukerutvalgets rolle som forum for tilbakemeldinger fra brukerne.
-Det er pasienter og pårørende som vet hvor skoen trykker. Da trenger vi tilbakemeldinger. Det er bare på denne måten vi kan bli tydelige i våre råd til foretaket, sier hun.

Brukerutvalgets formål er å bidra til brukerorienterte og likeverdige tjenester, god medvirkning, at brukerkompetanse blir benyttet som grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av helsetjenesten og for at foretakets tjenester har høy kvalitet og gode pasientforløp.

-Brukerutvalget er viktig for Sunnaas sykehus HF. Vi skal ta brukernes stemme på alvor. Jeg er sikker på at vi skal få til et godt samarbeid med det nye utvalget, sier adm.dir. Einar Magnus Strand.

Øyvind Gerhardsen ny nesteleder

Med seg i ledelsen av brukerutvalget har hun nestleder Øyvind Gerhardsen. Han representerer Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Landsforeningen For Slagrammede. Både Budalen og Gerhardsen har sittet i brukerutvalget siste periode, men har nå fått nye roller.

  • Knut Storflor (SAFO/Landsforeningen for ryggmargsskadde) fortsetter som medlem, mens det er oppnevnt fire nye medlemmer:
  • Jenny Holte, Cerebral Pareseforeningen, FFO
  • Helle Campbell, Polioforeningen, SAFO
  • Terje Erlandsen, Foreningen for muskelsyke, FFO
  • Emilie Duane Nordskog, Pasientskadeforbundet, FFO

Anne Beate og Øyvind

Nvalgt leder Anne Beate Budalen og nestleder Øyvind Gerhardsen i brukerutvalget på Sunnaas sykehus

Mer om brukerutvalget på Sunnaas sykehus