Klima og miljø på Sunnaas sykehus

Miljø og samfunnsansvar

Sunnaas sykehus styrer sitt miljøarbeid i henhold til ISO 14001 standarden om ledelsessystemer for miljø, og felles klima- og miljømål for spesialisthelsetjenesten. Miljøledelsen innebærer kontinuerlig forbedring av sykehusets miljøpåvirkning.

Ledelsen ved sykehuset har vedtatt følgende miljøpolicy for Sunnaas sykehus:

Miljøpolicy

Sunnaas sykehus' virksomhet bygger på de fem bærebjelkene pasientbehandling, forskning, samhandling, innovasjon og kommunikasjon. Sykehuset forplikter ledere og alle medarbeidere å ta ansvar for beskyttelse av miljøet og bidra til at sykehuset reagerer til endrede miljøforhold.

Sykehuset skal driftes i samsvar med eierkrav og myndighetskrav, forebygge miljøskader, og kontinuerlig forbedre miljøprestasjonen. Sykehuset erkjenner alvorligheten av klimakrisens virkning på økosystemer og helse, og prioriterer redusert utslipp av klimagass.

Dette oppnås gjennom

  • ledelsesforankring
  • miljøfaglig samarbeid
  • dialog med interesseparter
  • motiverte medarbeidere som utfører oppgaver i henhold til krav i sykehusets system for miljøledelse
  • forankring av miljømål for ytre miljø, handlingsplaner og tiltak

Miljøpolicy for Sunnaas sykehus HF ble sist revidert av foretakets øverste ledelse 23. mars 2021.

Kon​​takt

David Brasfield
miljøleder
tlf. 416 48 311

Fant du det du lette etter?