Klima og miljø på Sunnaas sykehus

Miljø og samfunnsansvar

Sunnaas sykehus styrer sitt miljøarbeid i henhold til ISO 14001 standarden om ledelsessystemer for miljø, og felles klima- og miljømål for spesialisthelsetjenesten. Miljøledelsen innebærer kontinuerlig forbedring av sykehusets miljøpåvirkning.

Ledelsen ved sykehuset har vedtatt følgende miljøpolicy for Sunnaas sykehus:

Miljøpolicy

Sunnaas sykehus' virksomhet bygger på de fem bærebjelkene pasientbehandling, forskning, samhandling, innovasjon og kommunikasjon. Sykehuset forplikter ledere og alle medarbeidere å ta ansvar for beskyttelse av miljøet og bidra til at sykehuset reagerer til endrede miljøforhold.

Sykehuset skal driftes i samsvar med eierkrav og myndighetskrav, forebygge miljøskader, og kontinuerlig forbedre miljøprestasjonen. Sykehuset erkjenner alvorligheten av klimakrisens virkning på økosystemer og helse, og prioriterer redusert utslipp av klimagass.

Dette oppnås gjennom

  • ledelsesforankring
  • miljøfaglig samarbeid
  • dialog med interesseparter
  • motiverte medarbeidere som utfører oppgaver i henhold til krav i sykehusets system for miljøledelse
  • forankring av miljømål for ytre miljø, handlingsplaner og tiltak

Miljøpolicy for Sunnaas sykehus HF ble sist revidert av foretakets øverste ledelse 23. mars 2021.

Kontakt

David Brasfield
miljøleder
tlf. 416 48 311

Fant du det du lette etter?