Miljø og samfunnsansvar

​Klima og miljø på Sunnaas sykehus

Sunnaas sykehus er miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden om ledelsessystemer for miljø. Miljøledelsen innebærer kontinuerlig forbedring av sykehusets miljøpåvirkning. Sykehusets toppledelse har vedtatt følgende miljøpolicy for Sunnaas sykehus:

Miljøpolitikk 

Sykehuset forplikter ledere og alle medarbeidere å ta ansvar
for ytre miljø og bidra til å redusere forurensning innen syke-
husets virksomhet.   

Sykehuset skal driftes i samsvar med myndighetskrav og
bidra til forebygging og kontinuerlig forbedring. Det overord-
nede målet er redusert utslipp av klimagass.

Dette oppnås gjennom

  • Ledelsesforankring
  • Motiverte medarbeidere som utfører oppgaver iht. krav i miljøpolitikken.
  • Forankring av miljømål for ytre miljø, handlingsplaner og tiltak

Miljøpolitikken er godkjent av sykehusets øverste ledelse og skal være kjent for sykehusets medarbeidere og interessenter.

Kontakt

David Brasfield
miljøleder
tlf. 416 48 311

Fant du det du lette etter?