Media

Vi har ingenting å skjule, men mange å verne.

Sunnaas sykehus har et aktivt og åpent forhold til media. Så langt som mulig legger vi forholdene til rette for medier, og bidrar med fakta, nøkkeltall, kommentarer eller ekspertise.

​Mediekontakter/kontaktinfo

Kommunikasjonsdirektør

Margrete Halvorsen
margrete.halvorsen@sunnaas.no
Mobil 480 82 722

Senior kommunikasjonsrådgiver

Anne Daae Sæle
anne.daae.saele@sunnaas.no
Mobil 980 58 456

Nettredaktør

Marte Holm Løvstad
marte.holm.lovstad@sunnaas.no
Mobil 980 19 127

Generelle henvendelser til kommunikasjonsenheten kan sendes til info@sunnaas.no.

Fotografering/opptak på sykehuset

Av hensyn til pasienter, pårørende og ansatte, skal all fotografering og filming på sykehusområdet avklares på forhånd med kommunikasjonsenheten. Dette gjelder både stillbilder, video og lydopptak.

Vi ber også om at journalister eller andre fra presse og media ikke går inn i sykehusets avdelinger uten at dette er avklart på forhånd med kommunikasjonsenheten.

Logo

På regjeringen.no kan du laste ned logoer på norsk og engelsk for Sunnaas sykehus og alle de andre helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Bruk av logo avtales med kommunikasjonsenheten.

Last ned logoer

Sosiale medier

Tenk gjennom hva du deler og publiserer i sosiale medier. Vis hensyn til andre pasienter, pårørende og ansatte på sykehuset. 

Noen huskeregler

 • Ikke vis bilder eller skriv på en slik måte at du identifiserer andre uten at de har gitt deg eksplisitt tillatelse på forhånd
 • Hvis du er i tvil om noe er sensitivt - ikke skriv om det. Det er bedre å skrive litt for lite enn litt for mye
 • Hvis du er sint eller opprørt - la det du skriver ligge noen litt før du publiserer det. Når det først er publisert, er det for sent å angre 

Er du i tvil om hva du det du ønsker å publisere i sosiale medier strider mot retningslinjene i sykehuset, kan du kontakte kommunikasjonsenheten på info@sunnaas.no.

Offentlig postjournal

Postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Sunnaas sykehus.
 Offentlig postjournal

Uønskede hendelser

Sunnaas sykehus publiserer anonymiserte beskrivelser av alvorlige uønskede pasienthendelser.

Nyheter

 • 23.10.2019
  Ungdomsrådet søker nytt medlem!

  Vi har én ledig plass i ungdomsrådet og søker deg som vil være med å representere og være et talerør for unge pasienter og pårørende på Sunnaas sykehus.

 • 09.10.2019
  Trening for alle, også for pasienter med større funksjonsnedsettelser

  - Det hjelper lite med universell utforming utenfor fysioterapilokalene når tilbudet innenfor dørene ikke er tilrettelagt for funksjonsnedsatte.

 • 27.09.2019
  Kompetansegruppe sår vant pris på EPUAP verdenskongress

  Kompetansegruppen tilbyr undervisningsopplegg om forebygging og behandling av trykksår, er involvert i flere prosjekter og har utarbeidet e-læringskurs og infomateriell. På EPUAP verdenskongress vant de pris for beste presentasjon av undervisningsopplegg.

 • 24.09.2019
  Nå kan du lese journalen din på nett

  Lurer du på hva helsepersonell skrev i pasientjournalen din? Ved å logge deg på helsenorge.no kan du se utvalgte dokumenter om din behandling på sykehuset.

 • 18.09.2019
  Læringsspill tilgjengelig i AppStore

  Rehabiliteringsuniverset Sunbapp er et læringsspill for barn og unge med ryggmargsskade eller hjerneskade. Spillet er utviklet på Sunnaas sykehus og er nå gratis tilgjengelig for iPad i AppStore.

 • 13.09.2019
  Rehabiliteringskonferansen 2019 – leve med

  - Rehabilitering er lønnsomt. Det gir økt arbeidsførhet, mer trivsel og mindre institusjonalisering. Men det er store variasjoner i tilbudet og ikke alle får det den rehabiliteringen de trenger.

 • 13.09.2019
  Youwell og Sørlandet sykehus vinner innovasjonssmia under Rehabiliteringskonferansen 2019!

  Under Rehabiliteringskonferansen forgikk det en innovasjonssmie hvor Innovasjonsprisen 2019 ble delt ut. Prisen gikk til Youwell, et selskap som leverer e-helseløsninger.

 • 12.09.2019
  Nytt poliklinisk tilbud for voksne med skjelettdysplasier

  I samarbeid med TRS kompetansesenter har poliklinikken ved Sunnaas sykehus startet opp en medisinsk rehabiliteringspoliklinikk for voksne med en skjelettdysplasi.

 • 29.08.2019
  Behov for et senter for teknologisk intervensjon i rehabilitering

  Norge har et stort potensial for å utvikle norsk helsenæring og fremtidens rehabiliteringstjenester. Sunnaas sykehus har de faglige forutsetningene for å etablere et senter for teknologisk intervensjon i rehabilitering.

 • 14.08.2019
  Store forskjeller i rehabiliteringstilbudet

  Uten felles beskrivelser av hva rehabilitering er, og tydeliggjøring av hvilket nivå i helsetjenesten som skal tilby hva, vil den uønskede variasjonen i tilbudet fortsette. Det slår panelet i et seminar om hjernehelse fast under Arendalsuka.

 • 02.08.2019
  Sunnaas sykehus tilstede under Arendalsuka

  Hvordan bedre samhandlingen mellom ulike nivåer i helsetjenesten, og hvordan redusere uønsket variasjon i rehabilitering? Vi tar debatten på Arendalsuka 13. august! Sammen med Hjernerådet, arrangerer vi seminar om hjernehelse: Reddet liv skal også leves.

 • 01.07.2019
  Sunnaas sykehus følger ny renholdsleverandør tett

  På bakgrunn av den siste tids medieomtaler om renholdernes arbeidsforhold og renhold på Sunnaas sykehus kommenterer Inger Nitteberg saken. 

 • 27.06.2019
  Et SLAG for fremtidens helsetjeneste

  Gjennom prosjektet «Et SLAG for fremtidens helsetjeneste» skal det utvikles innovasjoner som har som målsetting å sikre slagpasienters funksjonsnivå ved overgang fra døgnrehabilitering til hjemmet.

 • 26.06.2019
  Ett skritt videre på veien mot byggetrinn 3

  Torsdag 20. juni 2019 behandlet styret for Helse Sør-Øst økonomisk langtidsplan. I denne planen ligger Sunnaas sykehus HFs neste byggetrinn inne som en del av finansieringsbehovet i perioden.

 • 25.06.2019
  Debatt om behov for rehabilitering etter hjernesvulst

  Bedret diagnostikk og behandling av hjernesvulst de siste tiårene har ført til flere langtidsoverlevere. Samtidig opplever et økende antall pasienter seneffekter etter gjennomgått behandling.

 • 23.05.2019
  Ny forskning på følger av terroren 22. juli 2011

  En betydelig andel av dem som ble lagt inn på sykehus etter 22. juli hadde store fysiske og psykiske plager 3-4 år etter terrorangrepene. Det viser nylig publisert forskning blant et utvalg pasienter, om følgene av terroren.

 • 22.05.2019
  Behov for nasjonale normer ved hjerneslag

  Klinikkoverlege Frank Becker ved Sunnaas sykehus presenterte behovet for nasjonale normer ved hjerneslag på et seminar om hjerneslagsrehabilitering på Stortinget torsdag 22. mai.

 • 26.04.2019
  Finansieringsordningene må stimulere ønsket utvikling

  Det er en klar ambisjon for "pasientens helsetjeneste" at mer behandling skal skje utenfor sykehus og nærmest mulig der pasienten bor. Da er det viktig at finansieringen stimulerer til nettopp dette.

 • 22.03.2019
  Åpner robotlab

  Sunnaas sykehus setter bruk av robotikk til arm- og fingerrehabilitering i system. Apparater som trener skulder, arm, fingre og sittebalanse hos pasienter med nevrologiske skader, er nå samlet i en egen robotlab. Her kan én terapeut behandl...

 • 23.01.2019
  Automatisk desinfeksjon av pasientrom

  Ved Sunnaas sykehus er det utviklet en helautomatisert desinfeksjonsmetode som effektivt dreper mikrober i rom der pasienter med smitte har oppholdt seg.

 • 06.11.2018
  Margrete Halvorsen ny kommunikasjonsdirektør på Sunnaas sykehus

  Margrete Halvorsen kommer til Sunnaas sykehus HF fra Politidirektoratet hvor hun har ledet kommunikasjonsstaben siden 2012. Hun tiltrer 14. januar 2019.

 • 13.09.2018
  Studio 99 etablert på Aker helsearena

  - Dette er et etterlengtet tilbud, sa helseminister Bent Høie da han åpnet Studio 99 på Aker helsearena. Sunnaas sykehus’ treningspoliklinikk på Aker er nå blitt til treningslab Studio 99.

 • 01.08.2018
  CARF-akkreditert for tre nye år

  Sunnaas sykehus HF er akkreditert for tre nye år av CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities). Akkrediteringen er en offisiell anerkjennelse av at foretaket oppfyller internasjonale kvalitetsstandarder for rehabilitering.

 • 14.06.2018
  Treningslab Studio 99 åpner dørene på Aker helsearena

  Sunnaas sykehus HF sin treningspoliklinikk flytter til totalrenoverte lokaler i det tidligere apoteket i bygg 99 på Aker helsearena.

 • 03.05.2018
  Sunnaas sykehus 2035 – det høyspesialiserte rehabiliteringssykehuset

  Sunnaas sykehus HF har nå oversendt sin utviklingsplan til Helse Sør-Øst, etter at styret godkjente den 25. april. Fremtidens utfordringer og behov løses best ved å videreutvikle sykehuset som høyspesialisert rehabiliteringssykehus, konkluderer planen.

 • 02.03.2018
  Unn Svarverud er månedens innovatør i Helse Sør-Øst

  Spesialergoterapeut Unn Svarverud er månedens innovatør i februar for hennes arbeid med forflytningsvingen. Forflytningsvingen sikrer trygg forflytning for personer med ryggmargsskade og kombinerer tre hjelpemidler; brett, duk og hjulbeskytter.

 • 20.11.2017
  Helene sjekker inn på Sunnaas

  NRK-programmet «Helene sjekker inn» gir et godt bilde av hverdagen ved Norges største spesialsykehus for rehabilitering og fysikalsk medisin.

 • 29.10.2017
  LHL gir ærespris til Sunnaas sykehus HF

  LHLs niende ærespris i historien ble på LHLs landsmøte 29. oktober delt ut til Sunnaas sykehus. I begrunnelse skriver LHL blant annet at Sunnaas sykehus har samme verdigrunnlag som LHL, og at kjerneverdiene profesjonalitet, engasjement og g...

 • 20.09.2017
  Takknemlig for robotgave fra Israel

  Israel og Stiftelsen Morgenstjernen har gitt Sunnaas sykehus HF et ReWalk eksoskjelett i gave. Roboten gjør det mulig for personer med visse typer lammelser å gå oppreist. Gaven ble offisielt overrakt sykehuset under et besøk fra ambassadør...

 • 24.08.2017
  Sunnaas ønsker pasienter velkommen med film

  Hvordan er det egentlig å være pasient på Sunnaas sykehus? Ulykker og alvorlig sykdom rammer ofte brått og uventet. Det gjør at de færreste er forberedt på hva et lengre rehabiliteringsopphold innebærer. Med en kort film ønsker vi å gi et i...

 • 05.07.2017
  Fritt behandlingsvalg for habilitering og rehabilitering

  Fra 1. juli, 2017 er private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med et regionalt helseforetak en del av fritt behandlingsvalg (velg behandlingssted). Alle pasienter som får rett til habilitering eller rehabilitering i spesialisthel...

 • 03.03.2017
  Sunnaas om fremtidig organisering av spesialisthelsetjenesten

  Sunnaas sykehus mener de regionale helseforetakene bør videreføres og at dagens regioninndeling bør opprettholdes. Dette er hovedpunkter i høringssvaret vi denne uka sendte inn til Kvinnsland-utvalgets forslag til fremtidig organisering og...

 • 05.02.2017
  Spill deg bedre med dataspill

  Spill kan være mye mer enn bare moro. www.spilldegbedre.no er en nettside for alle som ønsker å bruke spill i trening etter skade eller sykdom. Sunnaas sykehus har utviklet en liste over spill ut fra spillerens funksjon, konsoll og behov for øvelser.

 • 17.01.2017
  Fastlege anbefaler sykehusenes nettsider

  – Mange pasienter søker etter diagnoser og behandlinger på nett. Behovet for gode nettsider som er kvalitetssikret av helsepersonell er derfor stort. Jeg vil anbefale pasientene mine å bruke nettsidene til sykehusene, sier fastlege Steffen Krogh Vadseth.

 • 13.01.2017
  Nyttig dom over nye nettsider

  «Dette var oversiktlig!» Tilbakemeldingene fra pasienter som har brukertestet sykehusenes nettsider er positive. Men det var også noen læringspunkter for oss som vil gjøre opplevelsen på nett enda bedre.

 • 09.01.2017
  Pasientens helsetjeneste på nett

  Da de offentlige sykehusene i Norge skulle lage nye nettsider, lyttet vi til den aller viktigste stemmen: pasientens. Det pasientene sa, bestemte hvordan nettsidene skulle bli.

 • 20.12.2016
  Ingebjørg Irgens månedens innovatør i Helse Sør-Øst

  Overlege Ingebjørg Irgens er del av sårteamet på Sunnaas sykehus. Hun vet hvor lite som skal til før en pasient uten følelse i setemuskulaturen pådrar seg smertefulle sår, som tar lang tid å behandle. Nå utvikler hun undertøy for rullestolb...

 • 16.11.2016
  Birgitta Langhammer er månedens forsker i Helse Sør-Øst

  Birgitta Langhammer leder Sunnaas International Network (SIN) Stroke Study, et multinasjonalt forskningsprosjekt om hjerneslagrehabilitering i ni klinikker i sju ulike land. Hun er månedens forsker for november i Helse Sør-Øst.

 • 12.10.2016
  Sunnaas i full drift etter streik

  Som del av en landsomfattende sykehusstreik, har en gruppe leger og psykologer ved Sunnaas sykehus vært i streik i flere uker. Arbeidsministerens beslutning i går om tvungen lønnsnemnd setter et punktum for streiken også på Sunnaas.

 • 06.10.2016
  Styrket tilbud til barn med hjerneskader

  I statsbudsjettet for for 2017 foreslås det 13,7 mill kr bevilget til styrking av behandlingstilbudet for barn og unge med ervervete hjerneskader, og Sunnaas sykehus nevnes spesielt denne sammenhengen.

 • 30.09.2016
  Sunnaas markerer mot bombing av sykehus

  Et angrep på ett sykehus er et angrep på alle sykehus, skriver Røde kors og Leger uten grenser i en appell der de oppfordrer til ett minutts stillhet ved norske sykehus som markering mot målrettede angrep og bombing på sykehus og helseperso...

Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.