Media

Vi har ingenting å skjule, men mange å verne.

Sunnaas sykehus har et aktivt og åpent forhold til media. Så langt som mulig legger vi forholdene til rette for medier, og bidrar med fakta, nøkkeltall, kommentarer eller ekspertise.

​Mediekontakter/kontaktinfo

Kommunikasjonsdirektør

Margrete Halvorsen
margrete.halvorsen@sunnaas.no
Mobil 480 82 722

Senior kommunikasjonsrådgiver

Anne Daae Sæle
anne.daae.saele@sunnaas.no
Mobil 980 58 456

Nettredaktør

Marte Holm Løvstad
marte.holm.lovstad@sunnaas.no
Mobil 980 19 127

Generelle henvendelser til kommunikasjonsenheten kan sendes til info@sunnaas.no.

Fotografering/opptak på sykehuset

Av hensyn til pasienter, pårørende og ansatte, skal all fotografering og filming på sykehusområdet avklares på forhånd med kommunikasjonsenheten. Dette gjelder både stillbilder, video og lydopptak.

Vi ber også om at journalister eller andre fra presse og media ikke går inn i sykehusets avdelinger uten at dette er avklart på forhånd med kommunikasjonsenheten.

Logo

På regjeringen.no kan du laste ned logoer på norsk og engelsk for Sunnaas sykehus og alle de andre helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Bruk av logo avtales med kommunikasjonsenheten.

Last ned logoer

Sosiale medier

Tenk gjennom hva du deler og publiserer i sosiale medier. Vis hensyn til andre pasienter, pårørende og ansatte på sykehuset. 

Noen huskeregler

 • Ikke vis bilder eller skriv på en slik måte at du identifiserer andre uten at de har gitt deg eksplisitt tillatelse på forhånd
 • Hvis du er i tvil om noe er sensitivt - ikke skriv om det. Det er bedre å skrive litt for lite enn litt for mye
 • Hvis du er sint eller opprørt - la det du skriver ligge noen litt før du publiserer det. Når det først er publisert, er det for sent å angre 

Er du i tvil om hva du det du ønsker å publisere i sosiale medier strider mot retningslinjene i sykehuset, kan du kontakte kommunikasjonsenheten på info@sunnaas.no.

Offentlig postjournal

Postjournalen er en oversikt over dokumenter som kommer inn til eller går ut fra Sunnaas sykehus.
 Offentlig postjournal

Uønskede hendelser

Sunnaas sykehus publiserer anonymiserte beskrivelser av alvorlige uønskede pasienthendelser.

Nyheter

 • 18.09.2020
  Internasjonal anerkjennelse for forskningsartikkel

  Artikkelen om hvordan forutsi fall hos personer med ryggmargsskade fikk prisen for beste originale forskningsartikkel i 2019. Prisen deles ut av The International Spinal Cord Society (ISCoS).

 • 07.09.2020
  Sunnaas sykehus HF går ut av beredskap

  Sunnaas sykehus HF har ingen utfordringer med koronasmitte blant pasienter eller medarbeidere, og på sykehuset er det nå tilnærmet normal drift.

 • 19.08.2020
  Brain Camp YNG sett gjennom deltakernes øyne

  Julie fra ungdomsrådet ved Sunnaas sykehus deltok tidligere i august på Brain Camp YNG. Der intervjuet hun noen av deltakerne om hvordan de hadde det på camp gjennom uken.

 • 19.08.2020
  Ekstravakt med påvist covid-19

  En ekstravakt på Sunnaas sykehus HF har testet positivt for covid-19. Smittesporing i regi av Nesodden kommune viser at smitten er skjedd utenfor sykehuset. Den ansatte har ikke vært på jobb i inkubasjonstiden eller etter symptomdebut. Det...

 • 11.08.2020
  På tide med et løft for rehabilitering

  Denne våren har Kantar, på vegne av Sunnaas sykehus HF, gjennomført en undersøkelse om kunnskap om rehabilitering blant ledere i helsesektoren.

 • 30.06.2020
  Ny fagdirektør på Sunnaas sykehus HF

  Grethe Månum, medisinsk fagsjef på Sunnaas sykehus og førsteamanuensis ved det medisinske fakultet ved Universitet i Oslo, har takket ja til stillingen som fagdirektør ved Sunnaas sykehus.

 • 22.06.2020
  Inviterer leverandører til markedsdialog

  Ukentlig bruker helsepersonell over 200 timer til å hente og bringe pasienter og utstyr rundt i sykehuset. Det er tid vi ønsker å bruke på pasientene. Denne uken inviterer vi næringslivet til dialog om hvordan vi kan effektivisere logistikk...

 • 19.06.2020
  Halvering av klimagassutslipp

  Gjennom planmessig arbeid har Sunnaas sykehus HF klart å kutte utslipp av CO2 med 50% i perioden 2013–2019. Med dette er sykehuset det første i Norge som lykkes med å halvere utslippene.

 • 05.06.2020
  Vi lykkes hvis ulike tekniske plattformer snakker sammen

  Videokonferanser muliggjør gode digitale og geografiuavhengige helsetjenester, uten smittefare. Det bør kreves at nye videoløsninger i helsesektoren også kommuniserer via Norsk Helsenetts broløsning.

 • 29.05.2020
  Språktrening rett hjem

  Hvert år rammer hjerneslag nærmere 12 000 mennesker i Norge. Resultatene fra studie på Sunnaas sykehus viser at intensiv språktrening via videokonferanse hjem til pasienten, som et supplement til vanlig behandling, forbedrer språkfunksjonen signifikant.

 • 14.05.2020
  Veiledningstjenesten tilbyr nå hjemmetrening via åpen ukeplan på nett

  Veiledningstjeneste for rehabilitering 66 96 96 96 er etablert for å gi individuelle rehabiliteringstjenester til pasienter, og veiledning til kommunehelsetjenesten. Tilbudet utvides nå med trening via åpen ukeplan på nett.

 • 07.05.2020
  Ny metode for å gjøre risiko- og sårbarhetsvurdering ved hjelp av kunstig intelligens

  Risiko- og sårbarhetsvurdering av medisinsk teknisk utstyr koster mye og tar lang tid. Slike vurderinger er nødvendige for å være i tråd med lovgivning knyttet til personvern, norske helsestandarder og allerede eksisterende systemer.

 • Illustrasjon koronavirus
  04.05.2020
  Sunnaas sykehus tilbyr rehabilitering etter covid-19

  Sunnaas sykehus HF tar fra mandag 4. mai 2020 imot pasienter med rehabiliteringsbehov etter covid-19. I intensiv og rehabiliteringsfagmiljøer i Norge og internasjonalt, er det nå økende oppmerksomhet om følger etter alvorlig covid-19 infeks...

 • 27.04.2020
  Camp Spinal Sommer 2020 og Camp Spinal H2O er avlyst

  Årets Camp Spinal Sommer og Camp Spinal H2O er avlyst inntil videre grunnet forbud mot ulike idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet. Øvrige camper er fortsatt åpne og sammen med Sunnaasstiftelsen avventer vi situasjonen.

 • 17.04.2020
  Sunnaas sykehus gjenopptar driften gradvis

  Torsdag 16. april gikk Sunnaas sykehus fra gul til grønn beredskap. Som følge av den positive utviklingen i smittespredning av koronaviruset, har ledelsen besluttet at vi fra og med uke 17 gradvis vil ta opp igjen driften.

 • 03.04.2020
  Ny forskningsdirektør på Sunnaas sykehus HF

  Anne Catrine Trægde Martinsen (46) er ansatt som ny forskningsdirektør på Sunnaas sykehus HF. Hun kommer fra Oslo universitetssykehus HF og er professor II med tilknytning til OsloMet. Hun tiltrer 1. august og inngår i foretaksledelsen ved sykehuset.

 • Veiledning av person foran skjerm
  27.03.2020
  Sunnaas sykehus tilbyr nå en utvidet veiledningstjeneste for rehabilitering

  Veiledningstjenesten 66 96 96 96 er for pasienter, pårørende, helsepersonell og fastleger. Den er etablert for å gi individuelle rehabiliteringstjenester til pasienter og veiledning til kommunehelsetjenesten. Tjenesten bemannes av Sunnaas sykehus HF.

 • 09.03.2020
  Oppdatering fra Sunnaas sykehus 9. mars kl. 17.30

  Det er nå 62 ansatte på Sunnaas sykehus i hjemmekarantene. Bassengene er stengt for eksternt publikum. Det er ikke flere registrerte smittetilfeller. Gjennom bruk av kommunikasjonsteknologi og omdisponeringer sikres forsvarlig drift.

 • Foto: CDC, Alissa Eckert
  08.03.2020
  Bekreftet tilfelle av koronasmitte hos ansatt på Sunnaas sykehus HF

  Det er nå to ansatte som er bekreftet smittet av koronavirus på Sunnaas sykehus. Søndag 8. mars 2020 ble det bekreftet et nytt tilfelle hvor en ansatt testet positivt på koronavirus.

 • Christl Kvam portettfoto
  26.02.2020
  Nytt styre for Sunnaas sykehus HF

  Christl Kvam er ny styreleder for Sunnaas sykehus HF. Det nye styret ble formelt oppnevnt i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF 26. februar.

 • Tverrfaglig team snakker med et annet team på videokonferanse
  24.02.2020
  Mot en ny retning for rehabilitering?

  Når det gjelder rehabilitering, konstaterer vi at det fortsatt er et stykke igjen før en ønsket utvikling av tjenesten har blitt virkelighet. Men vi verdsetter muligheten til å påvirke utviklingen av ISF-regelverket.

 • Pasient foran pc snakker med pedagog
  29.01.2020
  Bedre helsekompetanse med spesialpedagogikk?

  Blir ikke spesialpedagogikk i helse- og omsorgstjenester ansett som fagområde for å bedre helsekompetanse hos voksne funksjonshemmede og med kroniske sykdommer?

 • Bo B. Sørensen, Jelena Simic og Per Ertzgaard
  25.01.2020
  Stor oppslutning om Nordisk konferanse i spastisk lammelse

  -Vi er et stort skritt nærmere å etablere et nordisk nettverk innen fagområdet spastisk lammelse, sier overlege og ph.d.-stipendiat ved Sunnaas sykehus, Jelena Simic. Det tverrfaglige miljøet i Norge, Sverige og Danmarks var for første gang...

 • 20.12.2019
  Anne Beate Budalen ny leder i brukerutvalget

  Anne Beate Budalen er ny leder i brukerutvalget ved Sunnaas sykehus HF. Hun representerer Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og LHL hjerneslag Østfold. I denne sammenheng er hun representant for pårørende.

 • Leder av ungdomsrådet klipper snor på åpning av ungdomsrommet på Sunnaas sykehus
  17.12.2019
  Åpner ungdomsrom

  Ungdomsrådet åpnet denne uken et eget rom for unge pasienter, pårørende og besøkende. Det er ment som et fristed for alle mellom 13 og 25 år.

 • 25.11.2019
  Helsefelleskap – og pasienter med rehabiliteringsbehov

  Til tross for at kommunene gjør sitt beste for å ta imot pasienter med sammensatte behov, forteller pasienter at de selv – eller deres pårørende – blir sine egne koordinatorer.

 • Anne Kristine Schanke med diplom
  15.11.2019
  Kongens fortjenstmedalje til professor emerita Anne-Kristine Schanke

  Anne-Kristine Schanke professor emerita, dr.philos og tidligere sjefpsykolog ved Sunnaas sykehus HF, mottok 14. november Kongens fortjenstmedalje.

 • Nærbilde av en modell av en hjerne
  31.10.2019
  Mye læring i avlyst prosjekt: Et SLAG for fremtidens helsetjeneste

  Etter å ha vært gjennom evaluering av tilbudene fra 14 leverandører, er det besluttet at konkurransen i innovasjonsprosjektet «Et SLAG for fremtiden» avlyses.

 • Hender på tastatur
  31.10.2019
  Sparer tid, penger og miljø på sikker digital postgang

  Regional koordinerende enhet på Sunnaas sykehus tar i bruk ny løsning for digital postgang. Gevinstene er mange når mer enn 36 000 brev nå sendes helelektronisk fra journalsystemet DIPS til Digipost.

 • To barn spiller spill sammen med en pleier
  29.10.2019
  Også slagrammede barn må telles med

  Norsk hjerneslagregister har lagt fram årsrapport 2018, som handler om slagrammede over 18 år. Men også barn kan få slag. Derfor må vi få et register som forteller oss hvor mange det er og hva som skjer med disse.

 • Representanter fra brukerutvalget på Sunnaas står foran skjerm med presentasjon
  25.10.2019
  Dialogmøte med brukerorganisasjonene

  Representanter fra ni ulike brukerorganisasjoner, Sunnaas sykehus og pasient- og brukerombudet var 24. oktober samlet til dialogmøte på lærings- og mestringssenteret på Sunnaas sykehus.

 • 23.10.2019
  Ungdomsrådet søker nytt medlem!

  Vi har én ledig plass i ungdomsrådet og søker deg som vil være med å representere og være et talerør for unge pasienter og pårørende på Sunnaas sykehus.

 • 09.10.2019
  Trening for alle, også for pasienter med større funksjonsnedsettelser

  - Det hjelper lite med universell utforming utenfor fysioterapilokalene når tilbudet innenfor dørene ikke er tilrettelagt for funksjonsnedsatte.

 • Sykepleier filmer sår på pasient
  27.09.2019
  Kompetansegruppe sår vant pris på EPUAP verdenskongress

  Kompetansegruppen tilbyr undervisningsopplegg om forebygging og behandling av trykksår, er involvert i flere prosjekter og har utarbeidet e-læringskurs og infomateriell. På EPUAP verdenskongress vant de pris for beste presentasjon av undervisningsopplegg.

 • Lege med datamaskin snakker med pasient
  24.09.2019
  Nå kan du lese journalen din på nett

  Lurer du på hva helsepersonell skrev i pasientjournalen din? Ved å logge deg på helsenorge.no kan du se utvalgte dokumenter om din behandling på sykehuset.

 • Hånd som peker på ipad med læringsspill
  18.09.2019
  Læringsspill tilgjengelig i AppStore

  Rehabiliteringsuniverset Sunbapp er et læringsspill for barn og unge med ryggmargsskade eller hjerneskade. Spillet er utviklet på Sunnaas sykehus og er nå gratis tilgjengelig for iPad i AppStore.

 • Marianne Borgen åpner Rehabiliteringskonferansen 2019
  13.09.2019
  Rehabiliteringskonferansen 2019 – leve med

  - Rehabilitering er lønnsomt. Det gir økt arbeidsførhet, mer trivsel og mindre institusjonalisering. Men det er store variasjoner i tilbudet og ikke alle får det den rehabiliteringen de trenger.

 • 13.09.2019
  Youwell og Sørlandet sykehus vinner innovasjonssmia under Rehabiliteringskonferansen 2019!

  Under Rehabiliteringskonferansen forgikk det en innovasjonssmie hvor Innovasjonsprisen 2019 ble delt ut. Prisen gikk til Youwell, et selskap som leverer e-helseløsninger.

 • Lege tøyer benet til pasient med skjelettdysplasi
  12.09.2019
  Nytt poliklinisk tilbud for voksne med skjelettdysplasier

  I samarbeid med TRS kompetansesenter har poliklinikken ved Sunnaas sykehus startet opp en medisinsk rehabiliteringspoliklinikk for voksne med en skjelettdysplasi.

 • Pasienter bruker teknologisk utstyr på teknologisk intervnesjonslab ved Sunnaas sykehus
  29.08.2019
  Behov for et senter for teknologisk intervensjon i rehabilitering

  Norge har et stort potensial for å utvikle norsk helsenæring og fremtidens rehabiliteringstjenester. Sunnaas sykehus har de faglige forutsetningene for å etablere et senter for teknologisk intervensjon i rehabilitering.

 • 14.08.2019
  Store forskjeller i rehabiliteringstilbudet

  Uten felles beskrivelser av hva rehabilitering er, og tydeliggjøring av hvilket nivå i helsetjenesten som skal tilby hva, vil den uønskede variasjonen i tilbudet fortsette. Det slår panelet i et seminar om hjernehelse fast under Arendalsuka.

 • 02.08.2019
  Sunnaas sykehus tilstede under Arendalsuka

  Hvordan bedre samhandlingen mellom ulike nivåer i helsetjenesten, og hvordan redusere uønsket variasjon i rehabilitering? Vi tar debatten på Arendalsuka 13. august! Sammen med Hjernerådet, arrangerer vi seminar om hjernehelse: Reddet liv skal også leves.

 • Sykehuskorridor
  01.07.2019
  Sunnaas sykehus følger ny renholdsleverandør tett

  På bakgrunn av den siste tids medieomtaler om renholdernes arbeidsforhold og renhold på Sunnaas sykehus kommenterer Inger Nitteberg saken. 

 • Dame henger opp lapper på tavle
  27.06.2019
  Et SLAG for fremtidens helsetjeneste

  Gjennom prosjektet «Et SLAG for fremtidens helsetjeneste» skal det utvikles innovasjoner som har som målsetting å sikre slagpasienters funksjonsnivå ved overgang fra døgnrehabilitering til hjemmet.

 • Flyfoto av Sunnaas sykehus
  26.06.2019
  Ett skritt videre på veien mot byggetrinn 3

  Torsdag 20. juni 2019 behandlet styret for Helse Sør-Øst økonomisk langtidsplan. I denne planen ligger Sunnaas sykehus HFs neste byggetrinn inne som en del av finansieringsbehovet i perioden.

 • Modell av hjerne
  25.06.2019
  Debatt om behov for rehabilitering etter hjernesvulst

  Bedret diagnostikk og behandling av hjernesvulst de siste tiårene har ført til flere langtidsoverlevere. Samtidig opplever et økende antall pasienter seneffekter etter gjennomgått behandling.

 • 23.05.2019
  Ny forskning på følger av terroren 22. juli 2011

  En betydelig andel av dem som ble lagt inn på sykehus etter 22. juli hadde store fysiske og psykiske plager 3-4 år etter terrorangrepene. Det viser nylig publisert forskning blant et utvalg pasienter, om følgene av terroren.

 • 22.05.2019
  Behov for nasjonale normer ved hjerneslag

  Klinikkoverlege Frank Becker ved Sunnaas sykehus presenterte behovet for nasjonale normer ved hjerneslag på et seminar om hjerneslagsrehabilitering på Stortinget torsdag 22. mai.

 • 26.04.2019
  Finansieringsordningene må stimulere ønsket utvikling

  Det er en klar ambisjon for "pasientens helsetjeneste" at mer behandling skal skje utenfor sykehus og nærmest mulig der pasienten bor. Da er det viktig at finansieringen stimulerer til nettopp dette.

 • 22.03.2019
  Åpner robotlab

  Sunnaas sykehus setter bruk av robotikk til arm- og fingerrehabilitering i system. Apparater som trener skulder, arm, fingre og sittebalanse hos pasienter med nevrologiske skader, er nå samlet i en egen robotlab. Her kan én terapeut behandl...

Fant du det du lette etter?