Mål og strategier

Sunnaas sykehus skal for våre pasienter være "en vei videre". Virksomhetsideen for sykehuset er at vi er landets ledende sykehus innen medisinsk rehabilitering. Vi ønsker å bidra som sterke premissleverandører i arbeidet med å sikre en bærekraftig utvikling av spesialisthelsetjenesten generelt og rehabiliteringstjenestene spesielt.

Vi driver vår virksomhet verdibasert. Kvalitet, trygghet og respekt er kjerneverdier for alle virksomhetene i Helse Sør-Øst RHF. For virksomheten ved Sunnaas sykehus HF betyr dette å vise respekt for enkeltmennesket og å vise trygghet gjennom høy faglig kvalitet.

Sunnaas sykehus har nedfelt profesjonalitet, engasjement og glede som våre tre kjerneverdier. Disse verdiene er valgt etter medvirkning fra de ansatte. Bevissthet og respekt for disse verdiene skal prege helseforetakets fellesskap og være styrende for vår handlemåte overfor pasienter, pårørende, kollegaer og samarbeidspartnere. Verdivalgene er førende, og sammen med de nasjonale og regionale  verdiene, danner de den verdimessige forutsetningen for vårt tilbud.

Sunnaas sykehus har lagt lovpålagte oppgaver og oppdrag fra eier til grunn for eget strategisk plan– og målarbeid.

Sunnaas sykehus Strategi 2030 grunnlagsdokument.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Mål og strategier/Sunnaas sykehus Strategi 2030 grunnlagsdokument.pdfSunnaas sykehus Strategi 2030 grunnlagsdokument.pdfpdf2157729
Sunnaas sykehus HF strategisk plan 2035.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Mål og strategier/Sunnaas sykehus HF strategisk plan 2035.pdfSunnaas sykehus HF strategisk plan 2035.pdfpdf3370426
Mål for perioden 2021-2023 og prioriterte tiltak for 2021 - Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Mål og strategier/Mål for perioden 2021-2023 og prioriterte tiltak for 2021 - Sunnaas sykehus HF.pdfMål for perioden 2021-2023 og prioriterte tiltak for 2021 - Sunnaas sykehus HF.pdfpdf408089
Idéfaserapport - Sunnaas sykehus HF byggetrinn 3 - fremtidens rehabiliteringssykehus.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Mål og strategier/Idéfaserapport - Sunnaas sykehus HF byggetrinn 3 - fremtidens rehabiliteringssykehus.pdfIdéfaserapport - Sunnaas sykehus HF byggetrinn 3 - fremtidens rehabiliteringssykehus.pdfpdf1656157
Utviklingsplan Sunnaas sykehus HF 2035.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Mål og strategier/Utviklingsplan Sunnaas sykehus HF 2035.pdfUtviklingsplan Sunnaas sykehus HF 2035.pdfpdf7859448
Digitaliseringsplan 2022-2024 Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Mål og strategier/Digitaliseringsplan 2022-2024 Sunnaas sykehus HF.pdfDigitaliseringsplan 2022-2024 Sunnaas sykehus HF.pdfpdf2071543
Oppdrag og bestilling 2022 - Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Mål og strategier/Oppdrag og bestilling 2022 - Sunnaas sykehus HF.pdfOppdrag og bestilling 2022 - Sunnaas sykehus HF.pdfpdf722034
Plan for klinisk utvikling 2022-2025.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Mål og strategier/Plan for klinisk utvikling 2022-2025.pdfPlan for klinisk utvikling 2022-2025.pdfpdf995332

Fant du det du lette etter?