Mål og strategier

​Sunnaas sykehus skal for våre pasienter være "en vei videre". Virksomhetsideen for sykehuset er at vi er landets ledende sykehus innen medisinsk rehabilitering. Vi ønsker å bidra som sterke premissleverandører i arbeidet med å sikre en bærekraftig utvikling av spesialisthelsetjenesten generelt og rehabiliteringstjenestene spesielt.

Vi driver vår virksomhet verdibasert.
Kvalitet, trygghet og respekt er kjerneverdier for alle virksomhetene i Helse Sør-Øst RHF.
For virksomheten ved Sunnaas sykehus HF betyr dette å vise respekt for enkeltmennesket og å vise trygghet gjennom høy faglig kvalitet.

Sunnaas sykehus har nedfelt profesjonalitet, engasjement og glede som våre tre kjerneverdier.
Disse verdiene er valgt etter medvirkning fra de ansatte. Bevissthet og respekt for disse verdiene skal prege helseforetakets fellesskap og være styrende for vår handlemåte overfor pasienter, pårørende, kollegaer og samarbeidspartnere. Verdivalgene er førende, og sammen med de nasjonale og regionale  verdiene, danner de den verdimessige forutsetningen for vårt tilbud.

Sunnaas sykehus har lagt plan for strategisk utvikling 2012–2020 og oppdragsdokument fra Helse Sør-Øst RHF til grunn for eget strategisk plan – og målarbeid.

Idéfaserapport - Sunnaas sykehus HF byggetrinn 3 - fremtidens rehabiliteringssykehus.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Mål og strategier/Idéfaserapport - Sunnaas sykehus HF byggetrinn 3 - fremtidens rehabiliteringssykehus.pdfIdéfaserapport - Sunnaas sykehus HF byggetrinn 3 - fremtidens rehabiliteringssykehus.pdf
Sunnaas sykehus Strategi 2030 grunnlagsdokument.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Mål og strategier/Sunnaas sykehus Strategi 2030 grunnlagsdokument.pdfSunnaas sykehus Strategi 2030 grunnlagsdokument.pdf
Sunnaas_sykehus_strategi_2030.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Mål og strategier/Sunnaas_sykehus_strategi_2030.pdfSunnaas_sykehus_strategi_2030.pdf
Oppdrag og bestilling 2018 - Sunnaas sykehus HF.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Mål og strategier/Oppdrag og bestilling 2018 - Sunnaas sykehus HF.pdfOppdrag og bestilling 2018 - Sunnaas sykehus HF.pdf
Mål2018_20182021.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Mål og strategier/Mål2018_20182021.pdfMål2018_20182021.pdf
Utviklingsplan Sunnaas sykehus HF 2035.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Mål og strategier/Utviklingsplan Sunnaas sykehus HF 2035.pdfUtviklingsplan Sunnaas sykehus HF 2035.pdf

Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.