HELSENORGE

Varsling

Ansatte på Sunnaas sykehus har rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Eksterne parter, eksterne aktører eller publikum har også rett til å varsle.

​Eksempler på kritikkverdige forhold er trakassering, herunder seksuell trakassering, og/eller annen utilbørlig opptreden, diskriminering, rusmisbruk, forhold som er til fare for personers liv og helse, økonomiske misligheter som underslag, tyveri, bedrageri, korrupsjon eller annen økonomisk utroskap internt i tjenesten og/eller hos eksterne samarbeidspartnere, brudd på personopplysningssikkerheten.

Hvordan varsle

Varsling kan gjøres skriftlig eller muntlig til varslingsutvalget, f.eks. per telefon, brev eller ved personlig fremmøte. Av hensyn til personvern skal det ikke varsles per e-post. Ved bruk av brev, merk konvolutten "Konfidensielt varsel".

Varslingsutvalget består av personvernombud, spesialrådgiver personal og hovedverneombud.

Kontaktinfo

Varslingsutvalget Sunnaas Sykehus HF
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

Tlf. 66 96 90 00 (sentralbordet videreformidler kontakt til medlemmer i varslingsutvalget).

Saksbehandling etter et varsel er mottatt

Varslingsutvalg foretar undersøkelse av fakta i saken.

Den som varsler vil få bekreftelse på mottatt sak og informasjon om videre saksgang.

I de saker hvor arbeidsgiver bestemmer seg for å forfølge saken, skal den det blir varslet om gjøres kjent med varslet og med hvilke opplysninger som er gitt, slik at vedkommende får anledning til å uttale seg og imøtegå eventuelle anklager. Når saken er ferdig behandlet, får varsler beskjed, også dersom det konkluderes med at det ikke har forekommet noe kritikkverdig.

Varsel er ikke det samme som en klage

Å sende varsel er ikke det samme som å klage på behandling eller andre forhold pasienter og pårørende ønsker å gi tilbakemelding på. Der det allerede er etablert fastsatte måter for kontakt og oppfølging er det derfor ikke korrekt å bruke varsel. Dette gjelder blant annet klager, forbedringsforslag, ros og tilbakemelding på nettsidene.

Mer om klage, varsel og erstatning

Fant du det du lette etter?