Brukerutvalg

Brukerutvalget ved Sunnaas sykehus skal ivareta pasienter og pårørende sine interesser samt bidra konstruktivt til å forbedre tjenestene.
Medlemmene kommer fra de to store sammenslutningene av pasientorganisasjoner, FFO og SAFO. Nåværende utvalg har funksjonstid til høsten 2017.

​Medlemmer av brukerutvalget

Odvar Jacobsen
Leder av brukerutvalget
Landsforeningen for slagrammede

Dordi Smiseth Strand
Nestleder av brukerutvalget.
MS-forbundet

Snefrid Bergum
Landsforeningen for polioskadde

Maud Sjøstrøm
Cerebral Parese-foreningen

Knut Helge Storflor
Landsforeningen for ryggmargsskadde

Pernille Villekjær
Personskade-forbundet LTN

Kirsten Sæther
Sunnaas sykehus

Ingerd Torjussen
Sekretær for brukerutvalget
Sunnaas sykehus

Møtreferater 2017

Møtereferater 2016