Brukerutvalg

Brukerutvalget ved Sunnaas sykehus skal ivareta pasienter og pårørende sine interesser samt bidra konstruktivt til å forbedre tjenestene.
Medlemmene kommer fra de to store sammenslutningene av pasientorganisasjoner, FFO og SAFO. Nåværende utvalg har funksjonstid til høsten 2017.

​Medlemmer av brukerutvalget

Odvar Jacobsen
Leder av brukerutvalget
Landsforeningen for slagrammede

Dordi Smiseth Strand
Nestleder av brukerutvalget.
MS-forbundet

Snefrid Bergum
Landsforeningen for polioskadde

Maud Sjøstrøm
Cerebral Parese-foreningen

Knut Helge Storflor
Landsforeningen for ryggmargsskadde

Pernille Villekjær
Personskade-forbundet LTN

Kirsten Sæther
Sunnaas sykehus

Ingerd Torjussen
Sekretær for brukerutvalget
Sunnaas sykehus

Møtreferater 2017

ref brukerutvalget 2017-06-16.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/ref brukerutvalget 2017-06-16.pdfref brukerutvalget 2017-06-16.pdf
Referat brukerutvalget 2017-04-26.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Referat brukerutvalget 2017-04-26.pdfReferat brukerutvalget 2017-04-26.pdf
Referat brukerutvalget 2017-04-21.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Referat brukerutvalget 2017-04-21.pdfReferat brukerutvalget 2017-04-21.pdf
Referat brukerutvalget 2017-03-23.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Referat brukerutvalget 2017-03-23.pdfReferat brukerutvalget 2017-03-23.pdf
Referat brukerutvalget 2017-02-10.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Referat brukerutvalget 2017-02-10.pdfReferat brukerutvalget 2017-02-10.pdf

Møtereferater 2016

ref brukerutvalget 2016-12-16.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/ref brukerutvalget 2016-12-16.pdfref brukerutvalget 2016-12-16.pdf
ref brukerutvalget 2016-11-18.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/ref brukerutvalget 2016-11-18.pdfref brukerutvalget 2016-11-18.pdf
ref brukerutvalget 2016-06-10.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/ref brukerutvalget 2016-06-10.pdfref brukerutvalget 2016-06-10.pdf
ref brukerutvalget 2016-05-06.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/ref brukerutvalget 2016-05-06.pdfref brukerutvalget 2016-05-06.pdf
ref brukerutvalget 2016-04-15.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/ref brukerutvalget 2016-04-15.pdfref brukerutvalget 2016-04-15.pdf
ref brukerutvalget 2016-03-16.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/ref brukerutvalget 2016-03-16.pdfref brukerutvalget 2016-03-16.pdf
ref brukerutvalget 2016-02-13.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/ref brukerutvalget 2016-02-13.pdfref brukerutvalget 2016-02-13.pdf