Brukerutvalg

Brukerutvalget ved Sunnaas sykehus skal ivareta pasienter og pårørende sine interesser samt bidra konstruktivt til å forbedre tjenestene.
Medlemmene kommer fra de to store sammenslutningene av pasientorganisasjoner, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO). Nåværende utvalg har funksjonstid fra 2018-2020.

Retningslinje for brukerutvalget (pdf)

Medlemmer

Leder av brukerutvalget Øystein Ultvedt

Øystein Ultvedt
T: 416 60 489
leder

FFO og CP-foreningen, avd. Oslo og Akershus
Pårørenderepresentant i styret og representerer brukerutvalget i

 • møter med foretaksledelsen (FTL-møter)
 • faste møter med FTL og brukerutvalget
 • byggherregruppen for nytt bygg
 • innovasjonsteamet

Nestelder brukerutvalget Pernille Villekjær
Pernille Villekjær
T: 412 08 567
nestleder

FFO og Personskadeforbundet LTN
Representerer brukerutvalget i

 • sentralt kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget
 • møter med foretaksledelsen (FTL-møter)

Medlem av brukerutvalget Snefrid Bergum

Snefrid Bergum
T: 473 48 595

SAFO og Landsforeningen for polioskadde
Representerer brukerutvalget i brukernes samarbeidsutvalg på Aker helsearena.

Medlem av brukerutvalget Knut Helge Storflor

Knut Helge Storflor
T: 480 58 728

SAFO og Landsforeningen for ryggmargsskadde (LARS)
Representerer brukerutvalget i

 • kontraktsmøte tjenesteavtale mat og -renhold
 • allmøter på enkelte avdelinger

Medlem av brukerutvalget Rebecca Tvedt Skarberg

Rebecca Tvedt Skarberg
T: 905 88 710
FFO og Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta
Representerer brukerutvalget i

 • brukerråd i Regional koordinerende enhet (RKE)
 • brukernes samarbeidsutvalg på Aker helsearena

Medlem av brukerutvalget Øyvind Gerhardsen
Øyvind Gerhardsen
T: 993 99 346
SAFO og Landsforeningen for slagrammede
Representerer brukerutvalget i brukerråd i Regional koordinerende enhet (RKE).

Medlem av brukerutvalget Anne Beate Budalen
Anne Beate Budalen

T: 480 26 714 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og LHL hjerneslag, Østfold

 • pårørenderepresentant i utvalget
 • representerer brukerutvalget i klinisk etisk komite

Kathi Sørvig
representant fra foretaksledelsen
Sunnaas sykehus

Liv Heyerdahl
sekretær for brukerutvalget
Sunnaas sykehus

Møtereferater 2019


Møtereferater 2018

Møtereferater 2017

Referat brukerutvalget 2017-12-15.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Referater_brukerutvalget/Referat brukerutvalget 2017-12-15.pdfReferat brukerutvalget 2017-12-15.pdf
Referat brukerutvalget 2017-11-17.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Referater_brukerutvalget/Referat brukerutvalget 2017-11-17.pdfReferat brukerutvalget 2017-11-17.pdf
Referat brukerutvalget 2017-09-22.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Referater_brukerutvalget/Referat brukerutvalget 2017-09-22.pdfReferat brukerutvalget 2017-09-22.pdf
Referat brukerutvalget 2017-06-16.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Referater_brukerutvalget/Referat brukerutvalget 2017-06-16.pdfReferat brukerutvalget 2017-06-16.pdf
Referat brukerutvalget 2017-04-26.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Referater_brukerutvalget/Referat brukerutvalget 2017-04-26.pdfReferat brukerutvalget 2017-04-26.pdf
Referat brukerutvalget 2017-04-21.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Referater_brukerutvalget/Referat brukerutvalget 2017-04-21.pdfReferat brukerutvalget 2017-04-21.pdf
Referat brukerutvalget 2017-03-23.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Referater_brukerutvalget/Referat brukerutvalget 2017-03-23.pdfReferat brukerutvalget 2017-03-23.pdf
Referat brukerutvalget 2017-02-10.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Referater_brukerutvalget/Referat brukerutvalget 2017-02-10.pdfReferat brukerutvalget 2017-02-10.pdf

Møtereferater 2016

ref brukerutvalget 2016-12-16.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Referater_brukerutvalget/ref brukerutvalget 2016-12-16.pdfref brukerutvalget 2016-12-16.pdf
ref brukerutvalget 2016-11-18.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Referater_brukerutvalget/ref brukerutvalget 2016-11-18.pdfref brukerutvalget 2016-11-18.pdf
ref brukerutvalget 2016-06-10.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Referater_brukerutvalget/ref brukerutvalget 2016-06-10.pdfref brukerutvalget 2016-06-10.pdf
ref brukerutvalget 2016-05-06.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Referater_brukerutvalget/ref brukerutvalget 2016-05-06.pdfref brukerutvalget 2016-05-06.pdf
ref brukerutvalget 2016-04-15.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Referater_brukerutvalget/ref brukerutvalget 2016-04-15.pdfref brukerutvalget 2016-04-15.pdf
ref brukerutvalget 2016-03-16.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Referater_brukerutvalget/ref brukerutvalget 2016-03-16.pdfref brukerutvalget 2016-03-16.pdf
ref brukerutvalget 2016-02-13.pdfhttps://www.sunnaas.no/Documents/Referater_brukerutvalget/ref brukerutvalget 2016-02-13.pdfref brukerutvalget 2016-02-13.pdf


Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.