Et samarbeid mellom TRS og Marfanforeningen

Ny informasjonsside om fysisk aktivitet, trening og kroppsøving for barn og unge med Marfans syndrom

Det er viktig at barn og unge med Marfans syndrom er fysisk aktive og deltar i kroppsøving. De kan være med på de fleste aktiviteter, men noen må ta noe hensyn. Denne informasjonssiden/ informasjonsskrivet gir informasjon og gode råd om fysisk aktivitet, trening og kroppsøving for barn og unge med Marfans syndrom.

Illustrasjonsbilde barn i gymsal

​Marfans syndrom er en sjelden og arvelig bindevevstilstand. Det finnes enda lite forskning om fysisk aktivitet, trening og kroppsøving for barn og unge med Marfans syndrom. Noen kan oppleve utfordringer og har behov for tilpasning og tilrettelegging i kroppsøving. Det viser den forskning som pr. i dag finnes og erfaringer både fra TRS og fra Marfanforeningen.

Denne informasjonssiden/ informasjonsskrivet er utarbeidet som ledd i prosjektet "Å spre forskningskunnskap til de som trenger den - sammen med dem som trenger den", et samarbeid mellom Marfanforeningen og TRS. 

En prosjektgruppe bestående av fagpersoner og representanter fra Marfanforeningen har laget informasjonssiden/ skrivet. Målgruppene er lærere, kroppsøvingslærere, fastleger, andre fagpersoner og foreldre til barn med Marfans syndrom.

Tanken er å tilgjengeliggjøre kunnskap om:

  • Hva Marfans syndrom er
  • Forhold som kan påvirke og må tas hensyn til i fysisk aktivitet, trening og kroppsøving
  • Mulige løsninger for å tilpasse  fysisk aktivitet, trening og kroppsøving for barn og unge med Marfans syndrom

Her finner du informasjonssiden/ informasjonsskrivet om fysisk aktivitet, trening og kroppsøving for barn og unge med Marfans syndrom