KURSET ER AVLYST ! Kurs for voksne med multiple osteokondromer (MO)/hereditære eksostoser (MHE)

5. til 7. desember arrangerer TRS kurs for voksne med MO (også kalt MHE). Påmeldingsfrist er 11.11.2016.

 

​TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser er kompetansesenter for personer med diagnosen MO/MHE. Hensikten med kurset er å gi deltakerne informasjon og anledning til å dele erfaringer om hvordan det er å leve med diagnosen.

Det blir faglige innlegg og gruppesamtaler som gir anledning til å drøfte utfordringer, erfaringer og muligheter.

Fra programmet

  • Medisinske forhold ved MO/MHE
  • Fysioterapi, fysisk aktivitet og trening
  • Mestring av dagliglivets utfordringer
  • Psykologiske aspekter ved å leve med MO/MHE
  • Hvem har ansvar for hva i tjenesteapparatet?
  • Varmtvannsbasseng

Praktiske opplysninger

Kurset arrangeres hos TRS på Sunnaas sykehus på Nesodden.

Oppholdet er for voksne med diagnosen, samt pårørende. Oppholdet er gratis. TRS dekker utgiftene ved selve oppholdet. Reiseutgifter dekkes av ditt helseforetak. Brukere som er i arbeid har rett på sykemelding i oppholdsperioden. Skjema for dette får du under oppholdet. Pårørende vil også få dekket reise og opphold, men har dessverre ikke rett på sykepenger fra NAV.

Ankomst 5.desember fra kl. 10.00, lunsj kl. 12.00. Programmet starter kl. 13.00.

Programslutt onsdag 7.desember kl. 12.00, med muligheter for lunsj før avreise.

Vil du vite mer?

Ved spørsmål, ta kontakt med Brede Dammann, Unni Steen eller Olfrid Gilberg på tlf. 66 96 90 00, eller på e-post: trs@sunnaas.no 

Last ned kursbrosjyre med søknadsskjema.