Kjært barn har mange navn

​Etter årtusenskiftet har det vokst fram stadig flere fagmiljøer og fagtidsskrift som er opptatt av hvordan ny forskningsbasert kunnskap skal føre til bedre behandling for pasientene, og hvordan denne kunnskapen skal implementeres. De engelske betegnelsene på disse fagområdene er mange: implementation scienceknowledge transferknowledge exchangeknowledge broking og knowledge translation, for å nevne noen.

Begrepene er delvis overlappende, men i floraen av nye uttrykk er det også viktige nyanser. Fellestrekket er like fullt at de alle er opptatt av forhold som hemmer og fremmer innføringen av ny kunnskap i klinisk praksis.

Fant du det du lette etter?