RKE lanserer

Informasjonsfilm om henvisning til rehabilitering med engelsk tekst

Informasjonsfilmen som beskriver hva en henvisning må inneholde, og hvilke punkter som er viktigst å tenke gjennom før en henvisning sendes, er nå også tekstet på engelsk.

Henvisning til rehabilitering​​

Regional koordinerende enhet (RKE) ønsker å bidra til å øke kvaliteten på henvisninger til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, ved blant annet å bevisstgjøre pasienter og henvisere på innholdet i henvisningene. I mange tilfeller opplever RKE å motta mangelfulle henvisninger. Manglende opplysninger medfører i mange tilfeller at det ikke fremkommer medisinske opplysninger og en beskrivelse/vurdering av funksjonsnivå som indikerer hvorvidt pasienten har behov for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

Pasientene kan læres til selv å skaffe innsyn i, og oversikt over innholdet i egne henvisninger. Det er pasientene selv som skal tenke gjennom og sette sine mål for rehabilitering, spesielt før og etter et opphold. Pasientens mål og motivasjon er vesentlig for henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. ​

Informasjonsfilmen om henvisning til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten er nå også tekstet på engelsk.  ​

Referral to rehabilitation

RKE wants to contribute to increase the quality of referrals for rehabilitation by, among other things, making patients aware of the content of the referrals. Medical information and a description of functional level that indicates whether the patient needs rehabilitation in the specialist health services is important.

Patients can get access to, and get an overview of the content of their own referrals themselves. Patients must think through and set their goals for rehabilitation, especially before and after a stay. The patient's goals and motivation are essential for referral to rehabilitation in the specialist health service.

This film describes what a referral must contain, and what you need to think about before sending a referral to rehabilitation in specialist health services.​

This version is published with english subtitles.