Samhandlingsnettverket

Samhandlingsnettverket arbeider for å legge til rette for tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling slik at pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset behandlingstilbud. Samhandlingsnettverket har systemansvar for arbeid med individuell plan og koordinator. Samhandlingsnettverket består av samhandlingssjefen, teamkoordinatorer fra hver avdeling på sykehuset, fagsjef for sosionomene og representanter fra Regional koordinerende enhet og IKT-enheten ved sykehuset.

Kontakt

E-post

På nettsiden har du mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Når du har sendt en melding vil navn, e-postadresse (dersom du ønsker svar på din henvendelse) og hva du skriver om i meldingen bli lagret. Det er derfor viktig at du ikke oppgir sensitiv informasjon eller personopplysninger i e-posten, for eksempel fødselsnummer eller helseopplysninger.

Kirsten Sæther
samhandlingssjef
tlf. 994 57 484

Hilde Sørli
rådgiver, avdeling for innovasjon med enhet for teknologi og e-helse
tlf. 975 22 289

Jon Ivar Sørland
enhetsleder, regional koordinerende enhet (RKE)
tlf. 907 32 302

Ingerlise Lie Syvertsen
rådgiver, regional koordinerende enhet (RKE)
tlf. 800 300 61

Kristine Eide Sørland
administrasjonskoordinator klinikk
tlf. 977 34 784

Avdeling for traumatisk hjerneskade

Ingeborg Prestholdt
teamkoordinator             
tlf. 66 96 93 73/477 54 196

Jane Svartskuren
koordinator Locked-in syndrom
tlf. 975 63 921

Avdeling for kognitiv rehabilitering

Vibeke Anine Sjøkvist
teamkoordinator            
tlf. 66 96 96 30

Avdeling for hjerneslag

Ellen Cyrus
teamkoordinator
tlf. 66 96 93 74

Avdeling for oppfølging

Marianne Villadsen
teamkoordinator
tlf. 476 69 198

Avdeling for ryggmargsskade

Gro Myhrvold Holden
teamkoordinator           
tlf. 66 96 92 95

Enhet for barn og unge

Merete Karsrud
teamkoordinator
tlf. 479 05 538

Avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade

Elin Håkonsen
teamkoordinator
tlf. 418 61 937

Avdeling for vurdering 

Mette Skjeldam
teamkoordinator
tlf. 957 98 397

Waleesamarn Chorkrathin
teamkoordinator
tlf. 948 24 379

Turid Hagen
teamkoordinator

Fant du det du lette etter?