Samhandlingsnettverket

Samhandlingsnettverket arbeidet for å legge til rette for tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling slik at pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset behandlingstilbud. Samhandlingsnettverket har systemansvar for arbeid med individuell plan og koordinator.

Samhandlingsnettverket består av samhandlingssjefen, teamkoordinatorer fra hver avdeling på sykehuset og representanter fra Regional koordinerende enhet og IKT-enheten ved sykehuset.

Kontakt

E-post

På nettsiden har du mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Når du har sendt en melding vil navn, e-postadresse (dersom du ønsker svar på din henvendelse) og hva du skriver om i meldingen bli lagret. Det er derfor viktig at du ikke oppgir sensitiv informasjon eller personopplysninger i e-posten, for eksempel fødselsnummer eller helseopplysninger.

Kirsten Sæther
samhandlingssjef
tlf. 994 57 484

Hilde Sørli
prosjektkoordinator, IKT-enheten (teknologi og e-helse)

Jon Ivar Sørland
enhetsleder, regional koordinerende enhet
tlf. 907 32 302

Avdeling for traumatisk hjerneskade

Ingeborg Prestholdt
teamkoordinator             
tlf. 66 96 93 73/477 54 196

Avdeling for kognitiv rehabilitering

Gina Hjort-Larsen
teamkoordinator            
tlf. 66 96 96 30

Avdeling for hjerneslag

Ellen Cyrus
teamkoordinator
tlf. 66 96 93 74

Avdeling for oppfølging

Elin Håkonsen
teamkoordinator
tlf. 476 69 198

Avdeling for ryggmargsskade

Gro Myhrvold Holden
teamkoordinator           
tlf. 66 96 92 95

Enhet for barn og unge

Merethe Karsrud
teamkoordinator

Avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade

Arngunna Skiple
teamkoordinator
tlf. 66 96 93 00/480 92 522

Avdeling for vurdering 

Vibeke Anine Sjøkvist
teamkoordinator             
tlf. 957 82 279

Anne Pernille Nybø
teamkoordinator           
tlf. 957 51 710

Waleesamarn Chorkrathin
teamkoordinator
tlf. 948 24 379

Avdeling for poliklinikk, inntak og ambulant tjeneste

Irina Ariansen
sykepleierkoordinator

Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.