Videomøte og videokonsultasjon

- samhandling på skjerm

Har du lang reisevei til sykehuset? Kan det være aktuelt å møtes «på skjerm»? Sunnaas sykehus benytter videokonferansemøter og videokonsultasjon aktivt for å bedre samhandlingen med pasienter og samarbeidspartnere. Du kan dermed slippe den lange reisen til Sunnaas sykehus.

Hva er en videokonsultasjon?

En konsultasjon på videokonferanse foregår som en vanlig konsultasjon, bare at det er geografisk atskilt. Det er altså en lyd- og bildeforbindelse. Videokonsultasjonen foregår i «sann tid», det vil si at det gjøres ikke noe opptak.

Vil du være med å prøve ut videokonsultasjon hjemmefra?

Sunnaas sykehus tilbyr videokonsultasjoner der det anses som hensiktsmessig.

Det er selvsagt helt frivillig å stille opp på dette. Du kan trekke deg når som helst, og du trenger ikke fortelle hvorfor. Dette vil ikke få konsekvenser for din videre behandling.

Hva skjer rent praktisk?

  • Du får beskjed om time for konsultasjon pr telefon og deretter pr brev.
  • I tillegg får du informasjon og brukerveiledning om hvordan du kobler deg opp. (Se brukerveiledning nederst på denne siden.)
  • Du kan bruke pc, mac, nettbrett eller smarttelefon.
  • Noen dager i forkant vil sykehuset ta kontakt for en teknisk test og opplæring.
  • Du vil så delta på konsultasjonen som er helt lik en ordinær konsultasjon. Forskjellen er kun at dette foregår på skjerm.
  • Om det ikke lar seg gjøre med videokonsultasjon hjemme, kan Sunnaas være behjelpelig med å finne videokonferanseutstyr i ditt nærmiljø.

Hva er et videokonferansemøte?

Sunnaas sykehus gjennomfører møter på skjerm, såkalte videomøter. Det vil si at du kan gjennomføre møter via videokonferanse på skjerm, og du kan kommunisere direkte med aktuelle fagpersoner.
Et møte på videokonferanse foregår som et vanlig møte, bare at det er geografisk atskilt. Det er altså en lyd- og bildeforbindelse. Videokonferansemøtet foregår i «sann tid», det vil si at det gjøres ikke noe opptak.

Vil du være med på videomøte?

Sunnaas sykehus tilbyr videomøter der det anses som hensiktsmessig. Det er selvsagt helt frivillig å stille opp på dette. Du kan trekke deg når som helst, og du trenger ikke fortelle hvorfor. Dette vil ikke få konsekvenser for din videre behandling.

Vi har muligheten for å koble opp flere aktører samtidig på videokonferanse. Det er også mulig å delta via telefon i et videomøte.

Taushetsplikt

De samme strenge kravene til taushetsplikt gjelder for videokonferanser som ellers i helsevesenet, jfr. helsepersonelloven og pasientrettighetsloven. Videokonferanseutstyret har en kryptert linje som ivaretar sikkerheten på dette området.

Brukerveiledninger

Brukerveiledning videokonsultasjon: Join.nhn.no Brukerveiledning videokonsultasjon: Confrere

Brukerveiledning for grupper på videokonferanse: Join.nhn.no

Instruction manual

Instruction manual for video meetings via join.nhn.no (ENG)

Kontakt


Har du spørsmål, ta kontakt med poliklinikken på Sunnaas sykehus tlf. 66 96 90 96 eller 66 96 92 09 eller eventuelt annen kontaktperson du har fått oppgitt.

Fant du det du lette etter?