Videomøte og videokonsultasjon

- samhandling på skjerm
Har du lang reisevei til sykehuset? Kan det være aktuelt å møtes «på skjerm»? Sunnaas sykehus benytter videokonferansemøter og videokonsultasjon aktivt for å bedre samhandlingen med pasienter og samarbeidspartnere. Du kan dermed slippe den lange reisen til Sunnaas sykehus.
Videokonferanse på skjerm
Foto: Sunnaas sykehus

Hva er et videokonferansemøte?

Sunnaas sykehus gjennomfører møter på skjerm, såkalte videomøter. Det vil si at du kan gjennomføre møter via videokonferanse på skjerm, og du kan kommunisere direkte med aktuelle fagpersoner.
Et møte på videokonferanse foregår som et vanlig møte, bare at det er geografisk atskilt. Det er altså en lyd- og bildeforbindelse. Videokonferansemøtet foregår i «sann tid», det vil si at det gjøres ikke noe opptak.

Vil du være med på videomøte?

Sunnaas sykehus tilbyr videomøter der det anses som hensiktsmessig. Det er selvsagt helt frivillig å stille opp på dette. Du kan trekke deg når som helst, og du trenger ikke fortelle hvorfor. Dette vil ikke få konsekvenser for din videre behandling.

Vi har muligheten for å koble opp flere aktører samtidig på videokonferanse. Det er også mulig å delta via telefon i et videomøte.

Hva er en videokonsultasjon?

En konsultasjon på videokonferanse foregår som en vanlig konsultasjon, bare at det er geografisk atskilt. Det er altså en lyd- og bildeforbindelse. Videokonsultasjonen foregår i «sann tid», det vil si at det gjøres ikke noe opptak.

Vil du være med å prøve ut videokonsultasjon hjemmefra?

Sunnaas sykehus ønsker å prøve ut videokonsultasjon til noen utvalgte pasienter.

Det er selvsagt helt frivillig å stille opp på dette. Du kan trekke deg når som helst, og du trenger ikke fortelle hvorfor. Dette vil ikke få konsekvenser for din videre behandling.

Hva skjer rent praktisk?

  • Du får beskjed om time for konsultasjon pr telefon og deretter pr brev.
  • I tillegg får du informasjon om hvordan du laster ned programvare til din pc, samt brukernavn og passord.
  • Noen dager i forkant vil sykehuset ta kontakt for en teknisk test og opplæring.
  • Du vil så delta på konsultasjonen som er helt lik en ordinær konsultasjon. Forskjellen er kun at dette foregår på skjerm.

Hva må til før du kan gjennomføre konsultasjonen på videokonferanse i ditt nærmiljø?

  • Poliklinikken på Sunnaas sykehus vurderer om konsultasjon med lege eller aktuell behandler på videokonferanse er et egnet tilbud for deg.
  • Sunnaas sykehus finner et videokonferansestudio som tilfredsstiller kravene til sikker kommunikasjon, i nærheten av hjemstedet ditt.
  • Ofte vil dette være på et NAV-kontor eller på et sykehus.
  • Du møter opp til videokonferansen som vil foregå som en vanlig konsultasjon. Vi anbefaler at du har med en følgeperson.
  • Når du møter opp, si ifra at du har et møte med Sunnaas sykehus.

Taushetsplikt

De samme strenge kravene til taushetsplikt gjelder for videokonferanser som ellers i helsevesenet, jfr. helsepersonelloven og pasientrettighetsloven. Videokonferanseutstyret har en kryptert linje som ivaretar sikkerheten på dette området.

Samtykkeerklæring for videokonsultasjon

Brukerveiledninger

Brukerveiledning for nedlasting av programvare til videokonferanse for PC (pdf)

Brukerveiledning for nedlasting av programvare til videokonferanse for Mac (pdf)

Kontakt


Har du spørsmål, ta kontakt med poliklinikken på Sunnaas sykehus ved Irina Ariansen, tlf. 66 96 90 96 eller 66 96 92 09 eller eventuelt annen kontaktperson du har fått oppgitt.

Fant du det du lette etter?