Videokonferanse - samhandling på skjerm

Har du lang reisevei til sykehuset? Kan det være aktuelt å møtes «på skjerm»? Sunnaas sykehus benytter videokonferanse aktivt for å bedre samhandlingen med pasienter og samarbeidspartnere. Du kan dermed slippe den lange reisen til Sunnaas sykehus.

Videokonferanse på skjerm
Foto: Sunnaas sykehus

Videokonferanse - samhandling på skjerm

Videokonferanse benyttes blant annet til

  • konsultasjoner via lokalt studio
  • konsultasjoner via pc-basert videokonferanse hjemme hos pasienten
  • tolk
  • samarbeidsmøter (planlegge innleggelse og utskrivelse m.m.
  • undervisning / veiledning

Sunnaas sykehus kan hjelpe til med å finne lokalt studio eller en teknisk løsning for videokonferanse.

Brukerveiledning for nedlasting av programvare til videokonferanse (pdf)

Vi har muligheten for å koble opp flere aktører samtidig på videokonferanse. Det er også mulig å delta via telefon i et videomøte.

Hva er en konsultasjon på videokonferanse?

En konsultasjon på videokonferanse foregår som en vanlig konsultasjon, bare at det er geografisk atskilt. Det er altså en lyd- og bildeforbindelse. Dette kan spare mye reising og gjøre det lettere å møtes.

Hva må til før du kan gjennomføre konsultasjonen på videokonferanse?

  • Poliklinikken på Sunnaas sykehus vurderer om konsultasjon med lege eller aktuell behandler på videokonferanse er et egnet tilbud for deg.
  • Sunnaas sykehus finner et videokonferansestudio som tilfredsstiller kravene til sikker kommunikasjon, i nærheten av hjemstedet ditt.
  • Ofte vil dette være på et NAV-kontor eller på et sykehus.
  • Du møter opp til videokonferansen som vil foregå som en vanlig konsultasjon. Vi anbefaler at du har med en følgeperson.
  • Når du møter opp, si ifra at du har et møte med Sunnaas sykehus.

Taushetsplikt

De samme strenge kravene til taushetsplikt gjelder for videokonferanser som ellers i helsevesenet, jfr. helsepersonelloven og pasientrettighetsloven. Videokonferanseutstyret har en kryptert linje som ivaretar sikkerheten på dette området.

Kontakt

Hvis du mener videokonferanse kan være aktuelt, kan du eller din fastlege kontakte Sunnaas sykehus, poliklinikken Tlf. 66 96 90 96.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.