Pasient- og pårørendeopplæring

​Opplæring av pasienter og pårørende er en av sykehusets fire hovedoppgaver og en viktig del av pasientbehandlingen. Pasient- og pårørendeopplæring omfatter informasjon, undervisning og veiledning og er rettet mot både pasienter og pårørende.

Opplæringen kan være både individuell- og gruppebasert, diagnosespesifikk eller ha et generelt fokus på læring og mestring.

Fagfolk og brukere

Gode læringstilbud er basert på en kombinasjon av fagkunnskap og brukererfaring. På Sunnaas har vi i dag fire ansatte brukerkonsulenter. Brukerkonsulentenes egne erfaringer er et viktig bidrag når pasienten skal mestre sin nye hverdag. Ved LMS samarbeider fagfolk og erfarne brukere likeverdig om å planlegge, gjennomføre og evaluere tilbudene.

Brukerutvalg

Brukerutvalget ved Sunnaas sykehus består av syv representanter fra ulike brukerorganisasjoner og en representant fra foretaksledelsen. Brukerutvalget skal være et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbudet til brukere, pasienter og pårørende i Sunnaas HF sitt virksomhetsområde.

E-læring og ressurser

E-læringskurs for helsepersonell, pasienter, brukere og pårørende

Materiale til kurs

Unge og foreldre: Helt sjef!

Nettsider

Pårørendekompetanse

Gruppebaserte læringstilbud

Læringstilbudene på Sunnaas sykehus er integrert i behandlingstilbudet. Kurs er laget i samarbeid mellom avdelingene, brukerorganisasjonene og brukerkonsulentene. Læringstilbudet til pasientene består av modulbasert gruppeundervisning og erfaringsforum. For pårørende arrangerer vi heldagsseminar med informasjon og erfaringsutveksling.

Med unntak av et pilotprosjekt på Aker helsearena, tilbyr vi kurs kun til inneliggende pasienter.

Kurs

 • Aktivitet i hverdagen

  Læringstilbud for alle inneliggende pasienter uavhengig av diagnose. Kursdatoer er 25. januar, 22. februar, 22. mars og 26. april kl. 13.00-15.00.

 • Brannskade/Guillain-Barré syndrom/Amputasjon

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 27. februar og 8. mai kl. 13.00-14.20.

 • Egentrening/mengdetrening

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 16. januar, 13. mars og 22. mai kl. 13.00-14.20.

 • Endret tenkeevne-kognisjon

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kursdatoer er 23. januar, 13. mars og 15. mai kl. 11.00-12.00.

 • Fysisk aktivitet og trening

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kursdatoer er 9. januar, 27. februar og 24. april kl. 11.00-12.00.

 • Følelser, selvbilde og samliv

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kursdatoer er 30. januar, 20. mars og 22. mai kl. 11.00-12.00.

 • Hud - hva skal jeg passe på

  For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 9. mars og 1. juni kl. 13.00-15.00.

 • Hva er en multitraume - metabolske forandringer

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 9. januar, 6. mars og 15. mai kl. 13.00-14.20.

 • Hva er en ryggmargsskade

  For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 16. februar og 4. mai kl. 13.00-15.00.

 • Hva er et hjerneslag

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kursdatoer er 6. februar, 27. mars og 29. mai kl. 11.00-12.00.

 • Hvordan ivareta armene best mulig?

  For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 26. januar, 6. april og 29. juni kl. 13.00-15.00.

 • Kommunikasjon

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kursdatoer er 16. januar, 6. mars og 8. mai kl. 11.00-12.00.

 • Kost og ernæring

  Læringstilbud for alle inneliggende pasienter uavhengig av diagnose. Kursdatoer er 18. januar, 15. februar, 15. mars og 19. april kl. 13.00-15.00.

 • Kosthold og ernæring

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kursdatoer er 20. februar, 10. april og 19. juni kl. 11.00-12.00.

 • Kosthold ved multitraume, nevrologiske sykdommer eller brannskade

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 23. januar, 20. mars og 29. mai kl. 13.00-14.20.

 • Leve med endringer etter hjerneslag

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kursdatoer er 13. februar, 3. april og 12. juni kl. 11.00-12.00.

 • Mestring

  For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 12. januar, 23. mars og 15. juni kl. 13.00-15.00.

 • Mestring, søvn og smerte

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 30. januar, 27. mars og 12. juni kl. 13.00-14.20.

 • Når livet skal leves

  For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 2. februar, 20. april og 8. juni kl. 13.00-15.00.

 • Offentlige støtteordninger

  For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 9. februar og 27. april kl. 13.00-15.00.

 • Pasient- og brukerombudet

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 20. februar og 24. april kl. 13.00-14.20.

 • Seksualitet etter skade

  For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 5. januar, 16. mars og 8. juni kl. 13.00-15.00.

 • Seksualitet og samliv

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 6. februar, 3. april og 19. juni kl. 13.00-14.20.

 • Stressmestring

  Læringstilbud for alle inneliggende pasienter uavhengig av diagnose. Kursdatoer er 11. januar, 08. februar, 08. mars og 05. april kl. 13.00-15.00.

 • Støtteordninger og brukerorganisasjoner

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 13. februar, 10. april og 26. juni kl. 13.00-14.20.

 • Tarmfunksjon

  For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 23. februar og 11. mai kl. 13.00-15.00.

 • Urinveiene våre

  For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 2. mars og 18. mai kl. 13.00-15.00.

 • Yrkes- og studieveiledning

  Læringstilbud for alle inneliggende pasienter uavhengig av diagnose. Kursdatoer er 1. februar, 1. mars og 29. mars kl. 13.00-15.00.

Temakafe