Laboratorietjenester

​Bevegelseslaboratoriet

Gang- og bevegelseslaboratoriet brukes i forbindelse med evaluering av spastisitet og gangfunksjon hos personer med cerebral parese, til hjelp i vurdering av ortoser hos pasienter med slag, hodeskade, ryggmargsskade, polio og andre nevromuskulære lidelser, og for vurdering av gangfunksjon av alle disse gruppene.

Klinisk fysiologisk laboratorium

Klinisk fysiologisk laboratorium (KF-lab) gir polikliniske tilbud til inneliggende pasienter og utfører forskningsrelaterte oppgaver, samt klinisk fysiologiske tester.

Klinisk kjemisk laboratorium

Urodynamisk laboratorium

Ved urodynamisk laboratorium undersøkes blære- og nyrefunksjon. Både inneliggende og polikliniske pasienter kan få tilbud om undersøkelse.

Fant du det du lette etter?