Laboratorietjenester

På Sunnaas sykehus har vi ulike laboratorietjenester. Les mer om disse her.

​Bevegelseslabor​atoriet

​​Bevegelseslaboratoriet brukes i hovedsak til evaluering av gangfunksjon hos personer med nevrologiske lidelser, som bl.a. cerebral parese, slag, hodeskade og ryggmargsskade. Vi vurderer hva som er hovedårsaken til avvik i bevegelsesmønsteret og hva som er kompenserende strategier, og kommer med forslag til tiltak, som f.eks spastisitetsbehandling, ortoser, trening og i noen tilfeller kirurgi. 

Les mer om bevegelseslaben

Klinisk fysiologisk laboratorium

​​Ved klinisk fysiologisk laboratorium (KF-lab) utføres tester og undersøkelser, hovedsakelig målinger av lungefunksjon, kondisjon og muskelstyrke. KF-lab tilbyr også 24-timers ambulatorisk blodtrykksmåling, belastnings-EKG, ortostasetester og trykkmåling av fotarterier.

Les mer​ om KF-lab

​Klinisk kjemisk lab​oratorium

​​Klinisk kjemisk laboratorium gjør mange ulike analyser og oppgaver, som blodprøver, mikrobiologiske prøver, samt utfører vask og sterilisering, analyse av urin etc. 

Urodynamisk laboratorium

Ved urodynamisk laboratorium undersøkes blære- og nyrefunksjon. Både inneliggende og polikliniske pasienter kan få tilbud om undersøkelse.​

Les mer om urodynamisk l​aboratorium​​

​Røntgen

​Sykehuset har avtale med røntgen på Oslo Universitetssykehus som er tilstede en ettermiddag i uken. Bilder tas i henhold til gjeldende anbefalinger, og uten ventetid. Ved øyeblikkelig hjelp/behov, overflyttes pasientene til et av de nærliggende universitetssykehusene for nødvendige undersøkelser.

Les mer om røntgen​


Fant du det du lette etter?