Laboratorietjenester

​Bevegelseslaboratoriet

Gang- og bevegelseslaboratoriet brukes i forbindelse med evaluering av spastisitet og gangfunksjon hos personer med cerebral parese, til hjelp i vurdering av ortoser hos pasienter med slag, hodeskade, ryggmargsskade, polio og andre nevromuskulære lidelser, og for vurdering av gangfunksjon av alle disse gruppene.

Les mer om bevegelseslaboratioret

Klinisk fysiologisk laboratorium

Laboratoriet gir polikliniske tilbud til inneliggende pasienter og utfører forskningsrelaterte oppgaver, samt klinisk fysiologiske tester.

Les mer om KF-lab

Klinisk kjemisk laboratorium

Les mer om klinisk kjemisk laboratorium

Urodynamisk laboratorium

Ved Urodynamisk laboratorium undersøkes blære- og nyrefunksjon. Både inneliggende og polikliniske pasienter kan få tilbud om undersøkelse.

Les mer om Uro-lab
 

Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.