Trykksår grad 1

Pasient pådro seg trykksår grad 1 etter å ha blitt liggende på kateterslangen, etter hjelp til stillingsendring i løpet av natten.

 Rødhet i huden ble oppdaget av dagvakten og strakstiltak og avlasting ble iverksatt. Nattevaktene fikk informasjon om hendelsen for å bevisstgjøre risiko for pasientskade i tilsvarende tilfeller.

Vurdering

Pasientsikkerhetsutvalget mener at strakstiltak er gjennomført tilfredsstillende, men at det bør gjennomføres ytterligere forebyggende tiltak. Forebygging av trykksår og observasjon av permanent blærekateter blir tema på fagdag for nattevakter. Undervisning av alt personale om forbygging av trykkskader gjennom riktig leiring av pasienter skal gjennomføres.