Pasient var ikke sikret tilfredsstillende under transport

Pasient ble transportert for undersøkelse til et annet sykehus av Persontransport Norge AS. Pasienten satt i manuell rullestol, uten å være ordentlig sikret. Etter en brå nedbremsing holdt pasienten på å falle ut av stolen. Pasienten pådro seg en klemskade i det ene låret og ble innlagt på akuttsykehus dagen etter hendelsen, hvor det ble påvist kraftig blødning i låret.

​Hendelsen ble meldt Persontransport Norge AS. Aktuell sjåfør ble orientert om skadeomfanget og det ble foretatt en grundig gjennomgang av interne rutiner.

Personer med en ryggmargsskade har nedsatt sensibilitet og har derfor behov for å sitte på trykkavlastende pute for å forebygge trykksår. Pasientene må festet forsvarlig under transport og personer med nedsatt sensibilitet bør i tillegg sitte på trykkavlastende pute. Pasientsikkerhetsutvalget anbefaler at det utarbeides en frase i rekvisisjonsskjema som sikrer forsvarlig sikring av pasient under pasienttransport.