Pasient med ankelbrudd etter fall ut av rullestol

Pasient satt i rullestol uten sikring og tilsyn. Vedkommende falt ut av rullestol og fikk et ankelbrudd som ble gipset.

Vurdering og tiltak

Pasienten ble ved innleggelse screenet for fallrisiko hvor risiko ikke ble avdekket. Det var ikke registrert i journal at pasienten skulle ha tilsyn når vedkommende satt oppe i rullestol.

Forbedring

Hyppig tilsyn samt sikring med hoftebelte når vedkommende sitter i rullestol uten tilsyn. Tiltaket forutsetter godkjenning fra pasient eller pårørende. Gangtrening med to personer for å opprettholde muskelstyrke.
Informasjon om behov for tilsyn dokumenteres behandlingsplan og i journal.

Det er ønskelig at tilsynsbehov fremkommer i søknad om innleggelse slik at avdelingen kan sette i gang nødvendige tiltak for å ivareta pasientsikkerhet umiddelbart.