Fallhendelser

Det har vært 15 fallhendelser kategorisert som alvorlige 2019 og 1 medio juli 2020. Utfallet for den enkelte pasient har vært fra små skader med kutt og sårskader til beinbrudd og ny hjerneskade.

Vurdering

Det gjøres en screening av risiko for fall ved innleggelse på alle nye pasienter. Hvis det er risiko på større enn 2, dvs. svarer ja på 2 av 5 spørsmål angående fallrisiko, skal det iverksettes tverrfaglige fallforebyggende tiltak. Dette skal dokumenteres i behandlingsplan og følges opp med mål i pasientens målplan.
Mange av fallhendelsene skjer under forflytning.

Tiltak

I etterkant av hendelsene har det vært gjennomgang av rutiner vedrørende oppfølging av pasienter med fallfare og samt vurdering av hvordan disse følges opp i praksis.

Implementering av nye rutiner og påminnelser om eksisterende gjøres på alle fagdager.

Oppfriskning av kunnskap om forflytningsteknikk er satt i gang.

Rutine om nivå for oppfølging av pasienter med ervervede hjerneskader er revidert og formidlet til ansatte.

Fant du det du lette etter?