Fall ut av rullestol ved utprøving

Pasient kjørte i grøften med elektrisk rullestol/scooter under utprøving. Pasienten fikk brystsmerter, og ble undersøkt av lege. Pasienten pådro seg ingen skader og brystsmertene gav seg.

 Årsaken til hendelsen vurderes som for høy fart og feil manøvrering av rullestolen. I henhold til retningslinjer skal det før rullestolutprøving gjøres en grundig kartlegging, opplæring, og justering av stolens fart. I dette tilfellet ble teknisk opplæring i bruk av elektrisk rullestol ikke prioritert. Pasienten hadde ikke god nok kunnskap om stolens kjøreegenskaper

Vurdering

En slik hendelse kunne fått langt mer alvorlige konsekvenser for pasient som prøver ut elektrisk rullestol. Retningslinjer for opplæring i bruk av elektrisk rullestol er gjennomgått med alle ergoterapeutene. Opplæring skal prioriteres. Ergoterapeut skal kartlegge synsfunksjon og kognitiv funksjon i forkant av utprøving, samt justere innstilling av rullestol på lav fart.