Fall med glatte støttestrømper

Pasient gikk ut fra sengen mot ytterdøren, og falt på gulvet. Hadde ikke tatt på seg sko, og skled på glatte støttestrømper.
Falt bakover, fikk et kutt i bakhodet som blødde og andre kutt som blødde. Lege ble tilkalt, kuttene behandlet og tilsyn forordnet utover kveld og natt.

Vurdering

Pasienten ble ved innleggelse screenet for fallrisiko der man fant moderat risiko og tiltak ble iverksatt.

Et generelt tiltak for alle pasienter er å sørge for at skotøy/ganghjelpemidler alltid er tilgjengelig.

Et foreslått innovativt tiltak er å bruke antiskli støttestrømper. Dette kan være spesielt nyttig for pasienter med kognitive utfordringer.