Fall bakover i rullestol – tippesikring ikke festet

Pasienten lente seg bakover med rullestolen og falt i gulvet. Dette skjedde da pasienten hadde en pause fra trening. Pasienten var alene da hendelsen skjedde.

Tippesikringer var ikke festet etter at pasienten hadde deltatt på rullestolteknikk. Pasienten ble tilsett av lege. Det ble tatt røntgen og påvist ribbensbrudd. Hendelsen er diskutert med fysioterapeutene og tatt opp i fora med pasienter. Det er veldig viktig å sørge for at tippesikringer monteres tilbake etter endt treningsøkt.