Brannskader grad 1 grunnet ustabilt varmt vann

Det har vært tre hendelser i 2015 hvor pasienter med nedsatt sensibilitet har pådratt seg overfladiske brannskader etter å ha dusjet i for varmt vann.

 Hendelsene har oppstått på grunn av forsinket varmtvann fra blandebatteriene på noen pasientrom. Dette har ført til at ansatt eller pasienten selv har valgt å skru opp temperaturen over barnesikringsnivå. Når varmtvannet endeling når dusjhodet, har pasientene fått 1 grads forbrenning.

Vurdering og tiltak

Første tiltak var å merke dusjene med ustabilt varmtvann. I tillegg ble ansatte bedt om å kontrollere varmtvannet ekstra godt på aktuelle rommene. Blandebatteriene ble skiftet, uten å oppnå ønsket effekt. Vannrørene ble derfor spylt, og det ble avdekket at et vannrør hadde blitt kuttet under ombyggingsprosess. Vannrøret er utbedret. Dette er antatt årsak til forsinket levering av varmt vann.