2. grads forbrenning etter varmeflaske

Pasient med nedsatt sensibilitet pådro seg 2. grads forbrenning på rygg etter at varmeflaske ble tilbudt i påvente av effekt av smertemedisin om natten.  For pasienten medførte hendelsen begrensninger i mobilisering under rehabiliteringen.

Pasient med nedsatt sensibilitet pådro seg 2. grads forbrenning på rygg etter at varmeflaske ble tilbudt i påvente av effekt av smertemedisin om natten.  For pasienten medførte hendelsen begrensninger i mobilisering under rehabiliteringen.

Retningslinjer og anbefalinger finnes i sykehusets elektroniske håndbok, som påpeker at pasienter som har nedsatt sensibilitet ikke skal ha lokal varmebehandling.

Vurdering

Pasientsikkerhetsutvalget understreker at klinisk personale på Sunnaas sykehus, skal vite at pasienter med nedsatt sensibilitet på grunn av fysisk eller mental sykdom IKKE skal ha lokal varmebehandling som varmeflaske eller ispose. Hendelsen behandlet i klinikkledelsen, og læringseffekten er ført videre ut til alle avdelinger. Det vises til Kunnskapssenterets notat fra september 2014 Varmetiltak kan gi brannskade.