Uønskede hendelser

Sunnaas sykehus publiserer anonymiserte beskrivelser av alvorlige uønskede pasienthendelser. Publiseringsdato for meldingene er ikke den samme som hendelsesdato.

Åpenhet om uønskede hendelser er viktig for læring og forbedring, og gir pasienter og publikum mulighet for å ha en realistisk forventning til helsetjenesten.

Åpenhet og kunnskap om hva som har skjedd, vil være nødvendig for best mulig å kunne håndtere hendelsen, å avklare årsaksforhold og bidra til læring gjennom å forebygge at tilsvarende skjer igjen.

Siste uønskede hendelser

 • Legemiddelhendelse

  Lege forordnet aktuelt legemiddel, med både generisk navn og salgsnavn. Legemiddelet ble bestilt gjennom sykehusets elektroniske bestillingssystem. Sykepleiers søk i bestillingssystemet på legemiddelets salgsnavn ga ingen resultat, mens søk...

 • Pasient med hjerneskade falt ved forflytning uten tilsyn

  Pasient falt på gulvet under egenforflytning fra rullestol og over i seng, på pasientrom. På grunn av hjerneskaden hadde pasienten store vansker med å uttrykke seg og forstå det som ble kommunisert. Det var vurdert slik at pasienten skulle...

 • Pasient var ikke sikret tilfredsstillende under transport

  Pasient ble transportert for undersøkelse til et annet sykehus av Persontransport Norge AS. Pasienten satt i manuell rullestol, uten å være ordentlig sikret. Etter en brå nedbremsing holdt pasienten på å falle ut av stolen. Pasienten pådro...

 • Fall bakover i rullestol – tippesikring ikke festet

  Pasienten lente seg bakover med rullestolen og falt i gulvet. Dette skjedde da pasienten hadde en pause fra trening. Pasienten var alene da hendelsen skjedde.

 • Pasient med ankelbrudd etter fall ut av rullestol

  Pasient satt i rullestol uten sikring og tilsyn. Vedkommende falt ut av rullestol og fikk et ankelbrudd som ble gipset.

 • Pasient med kjent forvirringstilstand forsvant

  Pasient med kjent forsvinningsfare og kontinuerlig tilsyn, forsvant fra avdelingen om kvelden. Rutiner for å sikre pasienter med slike utfordringer ble delvis fulgt. Tiltak som beskrevet i interne rutiner for forsvunnet pasient ble iverk...

 • Fall med glatte støttestrømper

  Pasient gikk ut fra sengen mot ytterdøren, og falt på gulvet. Hadde ikke tatt på seg sko, og skled på glatte støttestrømper. Falt bakover, fikk et kutt i bakhodet som blødde og andre kutt som blødde. Lege ble tilkalt, kuttene behandlet og...

 • Fall ut av rullestol ved utprøving

  Pasient kjørte i grøften med elektrisk rullestol/scooter under utprøving. Pasienten fikk brystsmerter, og ble undersøkt av lege. Pasienten pådro seg ingen skader og brystsmertene gav seg.

 • Trykksår grad 1

  Pasient pådro seg trykksår grad 1 etter å ha blitt liggende på kateterslangen, etter hjelp til stillingsendring i løpet av natten.

 • 2. grads forbrenning etter varmeflaske

  Pasient med nedsatt sensibilitet pådro seg 2. grads forbrenning på rygg etter at varmeflaske ble tilbudt i påvente av effekt av smertemedisin om natten. For pasienten medførte hendelsen begrensninger i mobilisering under rehabiliteringen.

 • Brannskader grad 1 grunnet ustabilt varmt vann

  Det har vært tre hendelser i 2015 hvor pasienter med nedsatt sensibilitet har pådratt seg overfladiske brannskader etter å ha dusjet i for varmt vann.

Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.