Kurs og arrangementer

Sunnaas sykehus både arrangerer og er medarrangør for en rekke kurs og konferanser. I tillegg arrangeres det flere arrangementer.

Møter og administrativt

 • 14.12 torsdag
  Styremøte 14. desember 2017

  Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte 14.12.17. Saksliste- og dokumenter publiseres her en uke før møtet.

 • 21.02 onsdag
  Styremøte 21. februar 2018

  Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte 21.02.18. Saksliste- og dokumenter publiseres her en uke før møtet.

 • 20.03 tirsdag
  Styremøte 20. mars 2018

  Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte 20.03.18. Saksliste- og dokumenter publiseres her en uke før møtet.

 • 30.05 onsdag
  Styremøte 30. mai 2018

  Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte 30.05.18. Saksliste- og dokumenter publiseres her en uke før møtet.

 • 20.06 onsdag
  Styremøte 20. juni 2018

  Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte 20.06.18. Saksliste- og dokumenter publiseres her en uke før møtet.

 • 21.09 fredag
  Styremøte 21. september 2018

  Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte 21.09.18. Saksliste- og dokumenter publiseres her en uke før møtet.

 • 28.11 onsdag
  Styremøte 28. november 2018

  Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte 28.11.18. Saksliste- og dokumenter publiseres her en uke før møtet.

 • 18.12 tirsdag
  Styremøte 18. desember 2018

  Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte 18.12.18. Saksliste- og dokumenter publiseres her en uke før møtet.

Aktiviterer og opplæring for pasienter og pårørende

 • 24.11 fredag
  Fagdag for foreldre til barn med ryggmargsbrokk (0-10 år)

  Hensikten med fagdagen er å bidra til økt kunnskap og forståelse om ulike sider ved å være foreldre til et barn med ryggmargsbrokk. En viktig del av fagdagen er å møte andre i lignende situasjon og dele erfaringer.

 • 11.12 mandag
  Kurs for personer med Fibrøs dysplasi og McCune Albrights syndrom og deres familier

  I 2016 fikk TRS ansvar for diagnosene Fibrøs dysplasi og McCune-Albright syndrom. I tillegg til å bruke egne fagpersoner har vi derfor invitert foredragsholdere fra ulike eksterne fagmiljøer som har kunnskap på området.

 • 22.01 mandag
  Kurs om skolestart

  TRS kompetansesenter arrangerer kurs for barn som starter på skolen høsten 2018 og deres foreldre/foresatte.

 • 22.01 mandag
  Vinteropphold for kortvokste barn og ungdom

  Beitostølen helsesportssenter (BHSS) arrangerer i samarbeid med TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, gruppeopphold for kortvokste barn og ungdom, vinteren 2018.

 • 12.03 mandag
  Brain Camp

  Sunnaasstiftelsen og Sunnaas sykehus inviterer brukere med ervervet hjerneskade til Brain Camp på Beitostølen i forbindelse med Ridderuka og Ridderrennet.

 • 19.03 mandag
  Camp Spinal Vinter 2018

  For niende år på rad inviterer Sunnaasstiftelsen og Sunnaas sykehus til vinterens morsomste opplevelse for mennesker med ervervet ryggmargsskade på Hafjell.

 • Funcobic (sittende aerobic)

  Sittende trening med varierte bevegelser til musikk for personer med ryggmargsskade eller andre med fysisk funksjonsnedsettelse. Mandager kl. 13.30-14.30 og tirsdager kl. 17.30-18.30 t.o.m 12. desember 2017.

 • Seksualitet etter skade

  For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 10. august og 19. oktober.

 • Funkpump (stasjonstrening)

  Stasjonstrening for personer med ryggmargsskade eller andre med fysisk funksjonsnedsettelse. Torsdager kl. 17.30-18.30. Treningen varer t.o.m. 07. desember 2017

 • Temakafé: Ervervet hjerneskade, følgevirkninger og tiltak

  Temakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 03. august og 19. oktober.

 • Erfaringsforum og trening

  Kurs med erfaringsforum og trening for personer med ervervet hjerneskade. Tirsdager og torsdager fra 12. september til 7. desember 2017.

 • Endret tenkeevne-kognisjon

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kursdatoer er 10. juli, 28. august, 16. oktober og 4. desember.

 • Når det er hjernen som er blitt syk

  For pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade. Kursdatoer er 2. august, 6. september, 11. oktober, 15. november og 20. desember

 • Stressmestring

  Læringstilbud for alle inneliggende pasienter uavhengig av diagnose. Kursdatoer er 11. januar, 08. februar, 08. mars og 05. april kl. 13.00-15.00.

 • Tilstedeværende oppmerksomhet (mindfulness) i gruppe

  Mindfulness kan regulere oppmerksomhet og følelser, samt bedre stress- og smertemestringen. Programmet er for deg med mild til moderat CP og går onsdager over åtte uker fra 11. april til 30. mai. Samlingene skjer primært over PC/nettbrett.

 • Kosthold og ernæring ved hjerneslag

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kursdatoer er 7. august, 25. september og 13. november kl. 11.00-12.00.

 • Hva er et hjerneslag

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kursdatoer er 24. juli, 11. september, 30. oktober. og 18. desember.

 • Hjerne og hjerneskade

  For pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade. Kursdatoer er 19. juli, 26. juli, 23. august, 30. august, 27. september, 4. oktober, 1. november, 8. november, 6. desember og 13. desember.

 • Mestring, søvn og smerte

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 24. juli, 11. september, 30. oktober og 18. desember.

 • Temakafé: Seksualitet

  Temakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 7. september og 23. november.

 • Temakafé: Kommunikasjon

  Temakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 24. august, 5. oktober, 9. november og 21. desember.

 • Guillain–Barré syndrom

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 10. juli, 28. august, 16. oktoberog 4. desember.

 • Offentlige støtterordninger - TBI

  For pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade. Kursdatoer er 5. juli, 9. august, 13. september, 18. oktober og 22. november.

 • Kost og ernæring

  Læringstilbud for alle inneliggende pasienter uavhengig av diagnose. Kursdatoer er 18. januar, 15. februar, 15. mars og 19. april kl. 13.00-15.00.

 • Hva er en multitraume - metabolske forandringer

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 3. juli, 21. august, 9. oktober og 27. november.

 • Seksualitet og samliv

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 7. august, 25. september og 13. november.

 • Temakafé: Mestring

  Temakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 14. september og 30. november.

 • Mestring

  For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 17. august og 26. oktober.

 • Pasient- og brukerombudet

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 20. februar og 24. april kl. 13.00-14.20.

 • Brannskade/Guillain-Barré syndrom/Amputasjon

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 27. februar og 8. mai kl. 13.00-14.20.

 • Følelser, selvbilde og samliv

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kursdatoer er 17. juli, 4. september, 23. oktober og 11. desember.

 • Offentlige støtteordninger

  For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 7. september og 16. november.

 • Hva er en ryggmargsskade

  For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 21. september og 30. november.

 • Kosthold og ernæring ved ryggmargsskade

  For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 24. august og 2. november.

 • Kosthold ved multitraume, nevrologiske sykdommer eller brannskade

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 31. august, 18. september og 6. november.

 • Mestring i hverdagslivet - TBI

  For for pasienter ved avdeling for traumatisk hjerneskade. Kursdatoer er 12. juli, 16. august, 20. september, 25. oktober og 29. november

 • Fysisk aktivitet og trening

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kursdatoer er 14. august, 2. oktober og 20. november kl. 11.00-12.00.

 • Hvordan ivareta armene best mulig?

  For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 13. juli, 31. august og 9. november.

 • Temakafé: Sosialt liv og informasjon om brukerorganisasjoner

  Temakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 28. september og 14. desember.

 • Aktivitet i hverdagen

  Læringstilbud for alle inneliggende pasienter uavhengig av diagnose. Kursdatoer er 25. januar, 22. februar, 22. mars og 26. april kl. 13.00-15.00.

 • Yrkes- og studieveiledning

  Læringstilbud for alle inneliggende pasienter uavhengig av diagnose. Kursdatoer er 1. februar, 1. mars og 29. mars kl. 13.00-15.00.

 • Støtteordninger og brukerorganisasjoner

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 14. august, 2. oktober og 20. november.

 • Urinveiene våre

  For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 27. juli, 5. oktober og 14. desember.

 • Kommunikasjon

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kursdatoer er 3. juli, 21. september, 9. oktober og 27. november.

 • Leve med endringer etter hjerneslag

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kursdatoer er 31. juli, 18. september og 6. november.

 • Temakafé: Hukommelse i praksis

  Temakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 17. august og 26. oktober.

 • Tarmfunksjon

  For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 20. juli, 28. september og 7. desember.

 • Hud - hva skal jeg passe på

  For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 3. august, 12. oktober og 21. desember.

 • Temakafé: Fysisk aktivitet og kosthold

  Temakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 21. september og 7. desember.

 • Temakafé: Følelsesmessige endringer etter ervervet hjerneskade

  Temakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 10. august og 2. november.

 • Når livet skal leves

  For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 6. juli, 14. september og 23. november.

 • Temakafé: Det offentlige hjelpeapparatet

  Temakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 31. august, 12. oktober og 16. november.

 • Aktivitet og trening

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 17. juli, 4. september 23. oktober og 11. september.

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

 • 01.12 fredag
  Hospitering ryggmargsskade

  Hospiteringen har tema ryggmargsskader og andre nevrologiske skader og tilstander knyttet til våre målgrupper.

 • 08.12 fredag
  Hospitering VR-lab

  Nysgjerrig på hvordan spillteknologi og robotikk har blitt en naturlig del av pasientbehandlingen ved Sunnaas Sykehus?

 • 10.04 tirsdag
  If you can't breathe, you can't function

  "Integrating cardiopulmonary and postural control strategies in pediatric and adult populations". Kurs for fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder og andre faggrupper. Holdes av Mary Massery med flere.

 • 10.09 mandag
  Rehabiliteringskonferansen 2018

  Helse Sør-Øst og Sunnaas sykehus inviterer til den årlige regionale Rehabiliteringskonferansen, denne gangen i Kristiansand.