Kurs og arrangementer

Sunnaas sykehus både arrangerer og er medarrangør for en rekke kurs og konferanser. I tillegg arrangeres det flere arrangementer.

Møter og administrativt

 • 08.06 torsdag
  Styremøte 8. juni 2017

  Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte 08.06.17 i Oslo. Saksliste- og dokumenter publiseres her en uke før møtet.

 • 22.06 torsdag
  Styremøte 22. juni 2017

  Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte 22.06.17 på Sunnaas sykehus, Nesodden. Saksliste- og dokumenter publiseres her en uke før møtet.

 • 13.09 onsdag
  Rehabiliteringskonferansen 2017

  Påmeldingen til Rehabiliteringskonferansen 2017 er nå åpnet. Prekonferanse med faglig dypdykk 13. september. Rehabiliteringskonferanse 14.-15. september.

 • 28.09 torsdag
  Styremøte 28. september 2017

  Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte 28.09.17. Saksliste- og dokumenter publiseres her en uke før møtet.

 • 16.11 torsdag
  Styremøte 16. november 2017

  Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte 16.11.17. Saksliste- og dokumenter publiseres her en uke før møtet.

 • 14.12 torsdag
  Styremøte 14. desember 2017

  Styret for Sunnaas sykehus HF avholder styremøte 14.12.17. Saksliste- og dokumenter publiseres her en uke før møtet.

Aktiviterer og opplæring for pasienter og pårørende

 • Temakafé: Kommunikasjon

  Temakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 26. januar, 9. mars, 20. april og 8. juni kl. 10.00-12.00.

 • Hvordan ivareta armene best mulig?

  For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 26. januar, 6. april og 29. juni kl. 13.00-15.00.

 • Kosthold og ernæring

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kursdatoer er 20. februar, 10. april og 19. juni kl. 11.00-12.00.

 • Temakafé: Det offentlige hjelpeapparatet

  Temakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 2. februar, 16. mars og 15. juni kl. 10.00-12.00.

 • Temakafé: Ervervet hjerneskade, følgevirkninger og tiltak

  Temakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 12. januar, 23. mars og 22. juni kl. 10.00-12.00.

 • Brannskade/Guillain-Barré syndrom/Amputasjon

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 27. februar og 8. mai kl. 13.00-14.20.

 • Følelser, selvbilde og samliv

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kursdatoer er 30. januar, 20. mars og 22. mai kl. 11.00-12.00.

 • Hva er et hjerneslag

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kursdatoer er 6. februar, 27. mars og 29. mai kl. 11.00-12.00.

 • Endret tenkeevne-kognisjon

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kursdatoer er 23. januar, 13. mars og 15. mai kl. 11.00-12.00.

 • Leve med endringer etter hjerneslag

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kursdatoer er 13. februar, 3. april og 12. juni kl. 11.00-12.00.

 • Hva er en ryggmargsskade

  For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 16. februar og 4. mai kl. 13.00-15.00.

 • Temakafé: Hukommelse i praksis

  Temakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 19. januar, 30. mars og 29. juni kl. 10.00-12.00.

 • Urinveiene våre

  For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 2. mars og 18. mai kl. 13.00-15.00.

 • Hud - hva skal jeg passe på

  For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 9. mars og 1. juni kl. 13.00-15.00.

 • Når livet skal leves

  For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 2. februar, 20. april og 8. juni kl. 13.00-15.00.

 • Stressmestring

  Læringstilbud for alle inneliggende pasienter uavhengig av diagnose. Kursdatoer er 11. januar, 08. februar, 08. mars og 05. april kl. 13.00-15.00.

 • Aktivitet i hverdagen

  Læringstilbud for alle inneliggende pasienter uavhengig av diagnose. Kursdatoer er 25. januar, 22. februar, 22. mars og 26. april kl. 13.00-15.00.

 • Mestring, søvn og smerte

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 30. januar, 27. mars og 12. juni kl. 13.00-14.20.

 • Seksualitet og samliv

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 6. februar, 3. april og 19. juni kl. 13.00-14.20.

 • Støtteordninger og brukerorganisasjoner

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 13. februar, 10. april og 26. juni kl. 13.00-14.20.

 • Fysisk aktivitet og trening

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kursdatoer er 9. januar, 27. februar og 24. april kl. 11.00-12.00.

 • Temakafé: Fysisk aktivitet og kosthold

  Temakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 23. februar og 18. mai kl. 10.00-12.00.

 • Seksualitet etter skade

  For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 5. januar, 16. mars og 8. juni kl. 13.00-15.00.

 • Tarmfunksjon

  For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 23. februar og 11. mai kl. 13.00-15.00.

 • Temakafé: Seksualitet

  Temakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 9. februar, 4. mai og 6. juli kl. 10.00-12.00.

 • Temakafé: Sosialt liv og informasjon om brukerorganisasjoner

  Temakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 2. mars og 1. juni kl. 10.00-12.00.

 • Pasient- og brukerombudet

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 20. februar og 24. april kl. 13.00-14.20.

 • Offentlige støtteordninger

  For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 9. februar og 27. april kl. 13.00-15.00.

 • Kost og ernæring

  Læringstilbud for alle inneliggende pasienter uavhengig av diagnose. Kursdatoer er 18. januar, 15. februar, 15. mars og 19. april kl. 13.00-15.00.

 • Egentrening/mengdetrening

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 16. januar, 13. mars og 22. mai kl. 13.00-14.20.

 • Kosthold ved multitraume, nevrologiske sykdommer eller brannskade

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 23. januar, 20. mars og 29. mai kl. 13.00-14.20.

 • Yrkes- og studieveiledning

  Læringstilbud for alle inneliggende pasienter uavhengig av diagnose. Kursdatoer er 1. februar, 1. mars og 29. mars kl. 13.00-15.00.

 • Hva er en multitraume - metabolske forandringer

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for multitraume, nevrologi og brannskade. Kursdatoer er 9. januar, 6. mars og 15. mai kl. 13.00-14.20.

 • Temakafé: Følelsesmessige endringer etter ervervet hjerneskade

  Temakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 5. januar og 6. april kl. 10.00-12.00.

 • Temakafé: Mestring

  Temakaféen for inneliggende og utskrevne pasienter med kognitive utfordringer og deres pårørende arrangeres 16. februar og 11. mai kl. 10.00-12.00.

 • Kommunikasjon

  Kurs og erfaringsutveksling for pasienter ved avdeling for hjerneslag. Kursdatoer er 16. januar, 6. mars og 8. mai kl. 11.00-12.00.

 • Mestring

  For pasienter ved avdeling for ryggmargsskade. Kursdatoer er 12. januar, 23. mars og 15. juni kl. 13.00-15.00.

 • Funcobic (sittende aerobic) og erfaringsdeling

  Sittende trening med varierte bevegelser til musikk for personer med ryggmargsskade eller andre med bevegelseshindringer.

 • Funkpump (stasjonstrening)

  Stasjonstrening med sikte på å stimulere bevegelse, koordinasjon, balanse, styrke og kondisjon for personer med ryggmargsskade eller andre med bevegelseshindringer.

 • Yogatrening og erfaringsdeling

  Yoga og erfaringsforum for personer med kognitiv svikt.

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell