HELSENORGE

Webinar: Kartlegging og behandling av pasienter med spastisk lammelse

Jobber du i kommunen eller spesialisthelsetjenesten med pasienter med spastisk lammelse, og ønsker å øke din kunnskap innen dette fagfeltet? Velkommen til gratis webinar!

Om webinaret

Webinaret er en forlengelse av Nordisk konferanse spastiske lammelser som ble arrangert i januar 2020. Du trenger ikke å ha deltatt på konferansen for å få utbytte av webinaret.

Formålet med webinaret er å øke generell kunnskap innen fagområde spastisk lammelse og å oppnå et bedre samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen. Dette for å sikre at pasientene får en god rehabiliteringsprosess samt en god kartlegging og behandling relatert til spastisk lammelse, både i tidlig- og senfase.

Påmelding, lenker og spørsmål underveis

Webinaret er gratis, ingen påmelding.

Delta via Youtube

Spørsmål til foredragsholder 

Har du spørsmål underveis i webinaret kan du sende det til webinar@sunnaas.no.  Spørsmål som ikke blir besvart direkte i webinaret vil bli publisert på denne siden i etterkant.

Målgruppe

Webinaret egner seg for følgende faggrupper

  • Leger
  • Sykepleiere
  • Fysioterapeuter
  • Ergoterapeuter

Program

Program
KlokkenTemaForelser
09.00-09.10Velkommen og presentasjon av programmet.Jelena Simic, overlege, spastisitetsklinikken, Sunnaas sykehus og Ottar Berg, overlege, Sykehuset Telemark.
09.10-09.40Spastisitet – definisjon og begrepsavklaring. Tverrfaglig tilnærming knyttet til kartlegging og behandling av spastisitet. Definering av mål ved behandling og evaluering. Jelena Simic, overlege, spastisitetsklinikken, Sunnaas sykehus.
09.40-09.55PAUSE
09.55-10.20

Medikament / kirurgisk behandling av pasienter med spastisk lammelse.

Jelena Simic, overlege, spastisitetsklinikken, Sunnaas sykehus.
10.20-10.35 Kahoot
10.35 – 11.05Kartlegging og oppfølging av spastisitet, en tverrfaglig ambulant modell ved Sykehuset Telemark.Ottar Berg, overlege, Sykehuset Telemark.
11.05-11.30Vurdering og behandling av spastisk lammelse med fokus på underekstremiteter. Petra Ahlvin Nordby, spesialfysioterapeut, Sunnaas sykehus.
11.30 – 11.45Tverrfaglige tiltak for å forebygge kontrakturer.Jill Unneland O`Farell, spesialfysioterapeut, Sunnaas sykehus.
11.45 – 12.30 LUNSJ
12.30– 12.50Sykepleier sin rolle i vurdering og behandling av pasienter med spastisk lammelse. Kristin Eikeland, sykepleier, Sykehuset Telemark og Eva Hurlen, sykepleier, Sunnaas sykehus.
12.50 – 13.20Vurdering og behandling av spastisk lammelse med fokus på overekstremiteter. Videokinematikk i kartlegging av armfunksjon. Camilla Aksdal, spesialergoterapeut, Sunnaas sykehus.
13.20 – 13.30 PAUSE
13.30-13.40Kahoot
13.40-14.05Bruk av ganganalyse i behandling/evaluering av pasienter med spastisk lammelse.Sandra Linnea Klund-Hansen, forskningsassistent, bevegelseslaboratoriet, Sunnaas sykehus.
14.10-14.35Virtual reality, spillteknologi og robotikk i behandling av spastisk lammelseLinda Sørensen og Truls Johansen, spesialergoterapeuter, Sunnaas sykehus.
14.35-15.00Dansk utdannelse i spastisitet og cervical dystoni.Bo Biering Sørensen, overlege, Spastisitetsklinikken, Klinikk for Bevegelseforstyrrelser, Smerteklinikken/ CRPS klinikken, Rigshospitalet Glostrup.
15.00-15.10Kahoot
15.10-15.30 AvslutningJelena Simic og Ottar Berg.
 
Fant du det du lette etter?