HELSENORGE

Webinar om koordineringsordninger og helhetlige forløp

Det nasjonale nettverket av Regionale koordinerende enheter og Helsedirektoratet inviterer til to erfaringsseminarer med tema "koordineringsordninger og helhetlige forløp".

Arrangører

Arrangører av webinarene er det nasjonale nettverket av Regionale koordinerende enheter i samarbeid med Helsedirektoratet. Ved spørsmål kontakt din region ved å trykke på respektive logoer under

Logo Helse Nord.png 

Logo Helse Midt.png 

Logo Helse Vest.png 

Logo Helse Sør Øst.png 

Helsedirektoratet logo_ny.jpg 

 

Om webinaret

Det nasjonale nettverket av Regionale koordinerende enheter og Helsedirektoratet inviterer til to erfaringsseminarer med tema "koordineringsordninger og helhetlige forløp". Webinarene er en viderføring av nasjonalt erfaringsmøte for spesialisthelsetjenesten om sykehusenes koordinering omkring pasienter med behov for langvarige og komplekse tjenester, som nettverket arrangerte i august 2018 i Helsedirektoratets lokaler

Les mer om programmene for begge dager under hhv. Program dag 1 og Program dag 2

Målgruppe

Målgruppa for webinarene er ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenesten som har ansvar for koordineringsordninger, eller jobber med pasienter/brukere med langvarige og komplekse tjenestebehov. Vi inviterer også statsforvaltere, brukerorganisasjoner, pasient- og brukerombudene og andre interessenter.

Formål

Formålet med webinarene er å bidra til likeverdige, helhetlige og koordinerte helsetjenester til brukere, med vekt på tilgang til ordningene koordinator og individuell plan. Vi legger opp til en gjennomgang av ordningene og erfaringer med disse; både suksesskriterier og utfordringer i arbeidet med å sikre bedre sammenheng, koordinering og overganger både innen og mellom tjenestenivåene for brukere og pasienter som har langvarige og komplekse tjenestebehov. Vi vil få presentert gode koordineringseksempler fra hele landet.

Program dag 1

Koordineringsordninger og helhetlige forløp – brukerforventninger, tjenestenes forpliktelser, juss og forløpsarbeid
TidTema
12:30Velkommen og innledning – v/Helsedirektoratet
Liv Heidi Brattås Remo. Avdelingsdirektør, Velferdseknologi og rehabilitering.
12:40Hva betyr helhetlige og koordinerte tjenester, sett fra et brukerperspektiv?
Hanan Murad, student og nestleder for ungdomsrådet i Vestre Viken
13:15Regjeringens politikk for å sikre koordinerte forløp
Anne Grethe Erlandsen, statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet
13:30Pause
13:45

Helhetlige og koordinerte tjenester som et kvalitets- og forsvarlighetskrav i henhold til lovverk for både kommune- og spesialisthelsetjeneste

  • Koordinering i et forsvarlighetsperspektiv, samt vurderinger opp mot personvern. Odd Arvid Ryan, Pasient- og brukerombud i Troms
  • Har det blitt for mange pasientrettigheter?
    Anne-Lise Kristensen, Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus.
14:25Pause
14:35

Forholdet mellom koordinering i pakkeforløp og bestemmelsene om individuell plan og koordinator i lov og forskrift.
Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Oppfølgingsteam som en strukturert arbeidsform på tvers av tjenester og nivåer.
Liv Tveito, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

15:15Takk for i dag

Program dag 2

Eksempler på gode koordineringsløsninger
TidTema
12:00Velkommen og innledning til dag 2
12:15

Koordineringseksempler

1. Tverrfaglig oppfølgingsteam og primærhelseteam Kinn kommune.
Jan Helge Dale, kommuneoverlege, prosjektleder, Primærhelseteam og Trude Gulbranson, leder KE/ prosjektleder Tverrfaglig oppfølgingsteam.

2. Koordinerende enhets rolle og funksjon i Helsefellesskap
Linda Nysted Sivesind, spesialrådgiver, Avdeling for samhandling, Akershus Universitetssykehus.

3. Styrking av koordinerende enhet i Bergen kommune – fra prosjekt til drift
Gro Kristiansen, systemrådgiver KE, Bergen kommune.

Pause

4. Ny modell for koordinerende enhet i sykehus. Et delprosjekt i Stormottakersatsingen – et samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge og kommunene.
Audhild Høyem, rådgiver Regional koordinerende enhet, Samhandlingsavdelinga, Universitetssykehuset Nord-Norge.

5. Koordinering i regi av privat institusjon som har avtale med regionale helseforetak
Rita Rosendal, sykepleier, Namdal rehabiliteringssenter.

6. Hvordan få opp entusiasmen for koordinatorfunksjonen?
Gunn Vignes, virksomhetsleder i Samordningsenheten/ Koordinerende enhet, Sandnes kommune.

14:30Avslutning og noen tanker om veien videre

Teknisk informasjon

Påmelding gjøres til hver dag, via unike lenker. Siden webinarene blir streamet, blir det ikke mulighet til å stille spørsmål underveis, men det er lagt inne en mulighet for å legge inn spørsmål i påmeldingsskjemaet via påmeldingslinken.

Ved å melde deg på samtykker du til at vi kan bruke din kontaktinformasjon til å sende deg informasjon i tilknytning til webinaret. Du vil motta en e-post med lenke til webinaret og praktisk informasjon når det nærmer seg.

Påmelding

Påmelding dag 1

Påmeldingsfrist 12.04

Påmelding dag 2

Påmeldingsfrist 19.04

Hvis du skal være sikker på at vi får formidlet dine spørsmål/teamer til foreleserne, må vi ha dem i hende innen hhv. tirsdag 06.04 og tirsdag 13.04

Opptak av webinarene

Opptak av webinaret torsdag 15. april her:

Opptak av webinaret torsdag 15. april

Presentasjoner fra torsdag 15. april:

Presentasjon Odd Arvid Ryan_Koordineringer i et forsvarlighetsperspektiv.pdf

Presentasjon Anne-Lise Kristensen_Har det blitt for mange pasientrettigheter?.pdf

Presentasjon Sigrunn Gjønnes_Forholdet mellom koordinering i pakkeforløp.pdf

Presentasjon Liv Tveto_Oppfølgingsteam som en strukturert arbeidsform.pdf

Opptak av webinaret torsdag 22. april her:

Opptak av webinaret torsdag 22. april

Presentasjoner fra torsdag 22. april:

Presentasjon Dale og Gulbranson_Tverrfaglig oppfølgingsteam og primærhelseteam Kinn kommune

Presentasjon Nystedt Sivesind_Koordinerende enhets rolle og funksjon i Helsefellesskap

Presentasjon Gro Kristiansen_Styrking av koordinerende enhet i Bergen kommune

Presentasjon Audhild Høyem_Ny modell for koordinerende enhet i sykehus

Presentasjon Rosendal_Koordinering i regi av privat institusjon som har avtale med regionale helseforetak

Presentasjon Gunn Vignes_Hvordan få opp entusiasmen for koordinatorfunksjonen

Fant du det du lette etter?