HELSENORGE

Bruk av måleverktøy og resultater i rehabiliteringspraksis

Kursprogrammet tilbyr fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder og sykepleiere trening og veiledning i å benytte standardiserte måleverktøy innen rehabiliteringspraksis.

Om kurset

Kurset gjennomgår hensikt, ulike typer og utvalg av måleinstrument, samt vurderinger for å innføre disse i klinisk praksis og å tolke resultatene. Barrierer for å benytte måleverktøy og strategier for å overvinne barrierene vil bli diskutert.

Kurset inneholder to veiledningsøkter, som har som mål å veilede deltakerne i valg av måleverktøy for klinisk praksis og å overkomme barrierer for å bruke måleverktøy. Det forventes at deltakerne benytter et standardiserte måleverktøy på minst en pasient. Det forventes at hver kursdeltaker leverer to skriftlige innleveringer vedrørende implementering, barrierer og fasilitatorer ved bruk av måleverktøyet.

Deltakerne mottar kursbevis etter fullført kurs.
Kurset er søkt forhåndsgodkjent hos fagorganisasjonene.

Kostnad

Kurset er gratis. Begrenset antall plasser.

Målgruppe

Helsepersonell i Helse Sør-Øst.

Kursinnhold

Nettbasert veiledning

Forhåndsinnpilt nettbasert kurs om måleverktøy med caseeksempel - 240 minutter (5 1/3 timer)

Online Mentoring

Nettbasert veiledning kl. 14.00 1. februar og 1.mars 2021 (120 minutter, ~2 2/3 timer)

Selvstudium og casearbeid

Velg et måleverktøy, lær om det og implementer det til praksis (540 minutter, 12 timer)

Dato og innhold

Viktige datoer
Dato og tidInnhold
11. januar 2021Online kursmodul åpner
27. januar 2021

Deltakerne velger et måleverktøy og skriver et kort sammendrag om hvordan måleverktøyet benyttes i praksis. Etter innlevering vil deltakerne bli bedt om å gjennomføre det valgte måleverktøyet på en pasient.

1. februar 2021 kl. 14:00Veiledningstime vedrørende valg av måleverktøy og tolkning av resultater.
24. februar 2021Deltakerne sender inn skår på valgt måleverktøy, tolkning av skåren og eventuelle barrierer og fasilitatorer for bruk av måleverktøyet i praksis.
1. mars 2021 kl. 14:00Veiledningstime vedrørende bruk av standardisert måleverktøy i klinisk praksis.

Fant du det du lette etter?