HELSENORGE

Videokonferanse i rehabilitering

Rådgiver Hilde Sørli i enhet for teknologi og e-helse foreleser om bruk av videkonferanse i rehabilitering.

​Hilde legger vekt på følgende fire punkter i sin presentasjon:

  • Pasientenes forventninger
  • Begreper
  • Praktisk bruk av videokonferanse i rehabilitering på Sunnaas sykehus
  • Slik kan du komme i gang med videokonferanse på arbeidsplassen din

Opptaket er lærerikt for alle som bruker videokonferanse i sin hverdag og/eller ønsker å ta det mer i bruk.

 


Fant du det du lette etter?