HELSENORGE

Hjerneskaderehabilitering - nye retningslinjer for hjerneslag

Frank Becker, klinikkoverlege ved Sunnaas sykehus, presenterer de nye retningslinjene for hjerneslag, samt pakkeforløp hjerneslag, i utvidet samling i nettverk for hjerneskaderehabilitering. 

Lege med hjernemodell i hånden

Nettverket for hjerneskaderehabilitering inviterte alle som jobber med hjerneslag eller hjerneskade til utvidet samling i auditoriet på Akershus universitetssykehus (Ahus), Lørenskog.

Samlingen ble strømmet og du kan se den under.

Program

Først får du møte Andrew Bateman, leder for nettverket for hjerneskaderehabilitering i Helse Sør-Øst, som holdt foredrag om "Executive function assessment and rehabilitation in the context of a holistic neuropsychological rehabilitation programme."

Fra 39:54 presenterer Frank Becker, klinikkoverlege ved Sunnaas sykehus, de nye retningslinjene, samt pakkeforløp for hjerneslag. Becker har ledet gruppen som har arbeidet fram innholdet om rehabilitering på oppdrag av Helsedirektoratet.

Fant du det du lette etter?