HELSENORGE

TAB2-assosiert syndrom med systemisk bindevevsaffeksjon

​Hvor vanlig er det?

TAB2-assosiert syndrom med systemisk bindevevsaffeksjon er en svært sjelden tilstand med beregnet forekomst på mindre enn 1 av 1 000 000 fødte (1).

Symptomer og kjennetegn

Personer med endringer i genet TAB2 kan i varierende grad ha følgende kjennetegn (2,3,4):

Hjerte/kar

 • feil i flere av hjerteklaffene

 • hull i veggene mellom forkamrene eller hjertekamrene (ASD/VSD)

 • manglende lukning av en blodåre ved hjertet etter fødselen (PDA)

 • hjertefeil (Fallots tetrade)

 • innsnevringer (stenose) av store pulsårer (arterier)

 • utvidelse av første del av hovedpulsåren (aortaroten)

 • rytmeforstyrrelser

 • endringer i hjertemuskelen (cardiomyopati) og hjertesvikt.

Muskel/skjelett

 • endringer i ansiktstrekk, lavtsittende ører, lite hode

 • nedsatt vekst i fosterlivet

 • kortvoksthet

 • korte lemmer

 • korte fingre.

 • bøyd lillefinger

 • slappe muskler (hypotoni)

 • overbevegelige ledd (hypermobilitet)

 • endringer i ryggvirvler

 • feilstillinger i brystkassen

 • innsnevringer/feilstillinger i enkelte ledd

Hud

 • myk, overstrekkbar hud

 • slapp, overflødig hud

 • endrede håndfurer

Andre symptomer; hørsel, syn og tarm

 • nedsatt hørsel

 • hyppige ørebetennelser

 • nærsynthet

 • utposninger av tykktarmen (divertikler)

Årsak

Tilstanden skyldes endringer i genet TAB2 (2, 3, 5).  Hos noen mangler et område av kromosomet med tap av flere gener i tillegg til TAB2 (delesjon) (2, 5). 

Genforandringer som gir produksjon av halv mengde av proteinet fra TAB2 (haploinsuffisiens), påvirker et av kroppens signalsystemer (TGF-beta).  Dette påvirker produksjonen av bindevevstrådene som ligger mellom kroppens celler (6) og vedlikehold av hjertets muskelceller (2). TAB2 spiller en viktig rolle i hjertets utvikling (7).

Diagnose og utredning

Det er ikke etablert diagnostiske kriterier for tilstanden eller retningslinjer for utredning.  Aktuelle undersøkelser er klinisk undersøkelse, ultralyd av hjertet, EKG og billeddiagnostikk av blant annet skjelettet.  Andre supplerende undersøkelser er aktuelle når symptomer og funn hos hver enkelt tilsier det.  Diagnosen stilles på bakgrunn av eventuell familiehistorie, kliniske funn og funn av sikker eller sannsynlig sykdomsgivende variant i TAB2-genet.

Behandling og oppfølging

Det er ikke etablert retningslinjer for behandling og oppfølging ved tilstanden. 

Hjerte - karsystemet

Regelmessig oppfølging av hjertet med EKG og ultralyd (ekko cor) er viktig for å avdekke og eventuelt behandle medfødte hjertefeil, klaffefeil, innsnevringer eller utvidelser av blodårer, rytmeforstyrrelser eller hjertesvikt.  Det er beskrevet at hjertepåvirkningen kan inntreffe på forskjellig vis og forskjellig tidspunkt i løpet av livet innenfor en og samme familie (8, 9)

Muskel- skjelettapparatet

Behandling og oppfølging av plager fra muskel/skjelett kan være aktuelt hos noen.  Dette avhenger av symptomer og funn hos hver enkelt.

Annet

Annen behandling og oppfølging avhenger av individuelle symptomer og funn.

Å leve med TAB2-assosiert syndrom med systemisk bindevevsaffeksjon

Å leve med TAB2-assosiert syndrom med systemisk bindevevsaffeksjon, kan påvirke livet på ulike måter, både i forhold til psykisk helse og hjelpebehov. Mange kan ha nytte av hjelp og støtte i hverdagen.

Les om psykologiske forhold ved arvelige bindevevstilstander med påvirkning av hovedpulsårenLes om rettigheter og tjenester i det offentlige

Referanser

 1. Orpha.net [Internett]. Paris: Orpha.net; 2010 [hentet 2020-06-05]: www.orpha.net 
 2. Cheng A, Dinulos M, Neufeld-Kaiser W, Rosenfeld J, Kyriss M, Madan-Khetarpal S m.fl. 6q25.1 (TAB2) microdeletion syndrome: Congenital heart defects and cardiomyopaty, Am J Med Genet A. 2017 Jul;173(7):1848-1857.
 3. Ritelli M, Morlino S, Giacopuzzi E, Bernardini L, Torres B, Santoro G m.fl. A recognizable systemic connective tissue disorder with polyvalvular heart dystrophy and dysorphism associated with TAB2 mutations. Clin Genet. 2018 Jan;93(1):126-133.
 4. Chen J, Yuah H, Xie K, Wang X, Tan L, Zou L m.fl. A novel TAB2 nonsense mutation (p.S149X) causing autosomal dominant congenital heart defects: a case report of a Chinese family, BMC Cardiovasc Disord. 2020 Jan 20;20(1):27. doi: 10.1186/s12872-019-01322-1.
 5. Weiss K, Applegate G, Wang T, Bastia D. Familial TAB2 Microdeletion and Congenital Heart Defects Including Unusual Valve Dysplasia and Tetralogy of Fallot. Am J Med Genet A. 2015 Nov;167A(11):2702-6. doi: 10.1002/ajmg.a.37210.
 6. Morlino S, Carbone A, Ritelli M, Fusco C, Giambra V, Nardella G m.fl.: TAB2 c.1398dup variant leads to haploinsufficiency and impairs extracellular matrix homeostasis. Hum Mutat. 2019 Oct;40(10):1886-1898.
 7. Thienpont B, Zhang L, Postma A, Breckpot J, Tranchevent L, Van Loo, P m.fl. Haploinsufficiency of TAB2 Causes Congenital Heart Defects in Humans. Am J Hum Genet. 2010 Jun 11;86(6):839-849.
 8. Caulfield T, Richter Jr J, Brown E, Mohammad A, Judge D, Atwal P. Protein molecular modeling techniques investigating novel TAB2 variant R347X causing cardiomyopathy and congenital heart defects in multigenerational family.  Mol Genet Genomic Med. 2018 Apr 26;6(4):666–672. 
 9. Permanyer E, Laurie S, Blasco-Lucas A, Maldonado G, Amador-Catalan A, Ferrer-Curriu G m.fl. A single nucleotide deletion resulting in a frameshift in exon 4 of TAB2 is associated with a polyvalvular syndrome. Eur J Med Genet. 2020 Apr;63(4):103854. doi: 10.1016/j.ejmg.2020.103854.

Sist faglig oppdatert juni 2020.

Fant du det du lette etter?