HELSENORGE

Pseudopseudohypoparathyroidisme

​Pseudopseudohypoparathyreodisme er en sjelden medfødt bensykdom (skjelettdysplasi) kjennetegnet av blant annet kortvoksthet, manglende vekstspurt i puberteten, skjelettforandringer og forbeninger i bløtvev (ectopic ossification).

Les om pseudopseudohypoparathyeodisme hos Orphanet, på engelsk.

Diagnose​​betegnelser

ICD-10: E20.1, ORPHA: 79445, OMIM: 612463

Mer infor​​masjon

Om sjeldne bensyk​​​dommer

TRS har laget informasjon om ulike forhold ved å leve med sjeldne bensykdommer: Medisinske forhold, fysisk funksjon - aktivitet og trening og om dagliglivet (barnehage, skole, hjemmeliv, utdanning arbeid og fritid). Informasjonen kan være aktuell for personer med pseudopseudohypoparathyreodisme og deres fagpersoner.

Les mer om sjeldne bensykdommer

Om psykologiske forho​​ld og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

De fleste med en sjelden diagnose lever gode liv. Likevel kan det å ha en sjelden diagnose eller å få et barn med en sjelden diagnose i perioder gi utfordringer. Mange utfordringer er felles på tvers av diagnoser. Du finner informasjon om dette på en egen side.

Les om psykologiske forhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

Om rettigheter og tj​​enester i det offentlige

Vi har samlet informasjon og lenker om dette på egne sider.

Les om rettigheter og tjenester i det offentlige
Fant du det du lette etter?