HELSENORGE

Albrights hereditære osteodystrofi

Albrights hereditære (arvelige) osteodystrofi er en gruppe sjeldne bensykdommer (skjelettdysplasier).

​Albrigts hereditære osteodystrofi er kjennetegnet av blant annet endringer i skjelettet og kortvoksthet.

Les mer om Al​​​brights hereditære osteodystrofi hos Orphanet, på engelsk

An​​dre navn

Pseudohypopharatyreodisme, pseudohypopharatyreodisme med Albrights hereditære (arvelige) osteodystrofi

Diag​nosebetegnelser

ICD-10: E20.1. ORPHA: 457059, 79443, 79444, 79445. OMIM: 103580, 612462, 612463

Les​ mer

Om sjeldne bens​​ykdommer

TRS har laget informasjon om ulike forhold ved å leve med sjeldne bensykdommer: ​
  • medisinske forhold
  • fysisk funksjon - aktivitet og trening 
  • dagliglivet (barnehage, skole, hjemmeliv, utdanning arbeid og fritid). 
Informasjonen kan være aktuell for personer med Albrights hereditære osteodystrofi og deres fagpersoner.

Om​​​ psyko​​logiske forhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser

De fleste med en sjelden diagnose lever gode liv. Likevel kan det å ha en sjelden diagnose eller å få et barn med en sjelden diagnose i perioder gi utfordringer. Mange utfordringer er felles på tvers av diagnoser. Du finner informasjon om dette på en egen side.

Les om psykologiske f​orhold og støttetiltak ved sjeldne diagnoser


Om rett​​​igheter og tjenester i det offentlige

Vi har samlet informasjon og lenker om dette på egne sider.

Les om rettig​heter og tjenester i det offentlige

Fant du det du lette etter?