Referanser til tekster om OI

​Referanser

 1. Engelbert, Raoul (1996) Osteogenesis Imperfecta in Childhood. Clinical and functional characteristics. Utrecht, Nederland.
 2. Engelbert, Rauol (2004) Osteogenesis Imperfecta in childhood: Impairment and disability. Aprospective study with 4-years follow up. Arch Phys Med Rehabil. Vol 85 (5): 772-778
 3. Takken et al (2004) Cardiopulmanary fitness and muscle strength in patients with osteogenesis type I the journal og pediatrics (12)
 4. Chaisson, R-M., Munns, C., Zeitlin, L. (2004) Interdisciplinary treatment approach for children with osteogenesis Imperfecta. Shriners Hospital Canada
 5. Cintas, H.L. & Gerber, L.H (2005) Children with Osteogenesis Imperfecta: Stategies to enhance Performance. The Osteogenesis Imperfecta Foundation.
 6. Therapeutic Stategies for Osteogenesis imperfecta. A Guide for Physical Therapists and Occupational Therapists. Osteogenesis imperfecta foundation. www.oif.org 
 7. Campell et al (2000) Pysical therapi for children. Elsevier Science
 8. Bonaiuti et al (2009) Exercise for preventing and treating osteoporosis in postmenopausal women (revieuw). The Cochrane Library 2009 Issue 2
 9. Karlsson, M. et al (2008) Physical activity, muscle function, falls fractures. Food Nutr Res 52
 10. Monti et al (2010) Current and emerging treatments for the management of Osteogenesis imperfecta (review) Therapeutics and Clinical Risk Management nr.6: 367-381
 11. Ashford et al (2009) Intervention for pes planus (protocol) The Cochrane Library Issue 2
 12. Tolboom, N. et al (2004) Osteogenesis Imperfecta in childhodd: effect og spondylodesis on function ability, ambulation and perceived competence Eur Spine J 13:108-113 
 13. Bar-Or, O. Rowland, T,W. (2004) Pediatric Exercise Medicine. USA
 14. Brussel, van M. m fl (2008) Physical training in children with osteogenesis Imperfecta. Journal of Pediatrics 152:111-116
 15. Aktivitetshåndboken (2009) Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Helsedirektoratet
 16. Bouchard et al (2007) Physical Activity and Health. Human Kinetics
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.