Fagmiljøer med kunnskap om MO eller MHE

  • ​TRS Kompetansesenter for sjeldne diagnoser www.sunnaas.no/TRS
  • Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet: seksjonene for barneortopedi og for overekstremitet/mikrokirurgi samt radiologisk avdeling
  • St. Olavs Hospital: seksjonene for barneortopedi og radiologi
  • Haukeland Universitetssykehus: seksjon for barneortopedi og radiologi
  • Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet, sarkomgruppen
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.