Andre nettsider og forskning om Marfans syndrom

​Andre nettsider om Marfans syndrom

Den amerikanske Marfanforeningen

Faglige nettverk

Faglig nettverk for Marfans syndrom og lignende tilstander

Forsknings og utviklingsarbeid om Marfans syndrom, med bidrag fra TRS ansatte

Prosjekter

Doktorgradsavhandlinger

Av: Velvin G, TRS. Doktorgradsavhandling.

Av Rand-Hendriksen S, TRS. Doktorgradsavhandling

Av Lundby R, Oslo Universitetssykehus. Doktorgradsavhandling

Av Svendby EB, TRS. Doktorgradsavhandling. En narrativ studie om barn og unges erfaringer med kroppsøvingsfaget når de har en sjelden diagnose (fysisk funksjonshemning)

Publiserte artikler 

2016

Av: Velvin G, Bathen T, Rand-Hendriksen S, Geirdal AØ. Publisert i BestPractise november 2016

Av: Velvin G, Bathen T, Rand-Hendriksen S, Geirdal AØ. Publisert i Quality of Life Research i januar 2016.

2015

Av: Velvin G, Bathen T, Rand-Hendriksen S, Geirdal AØ. Publisert i American Journal of Medical Genetics, Part A, 2015.

Av: Velvin G, Bathen T, Rand-Hendriksen S, Geirdal AØ. Publisert i Clinical Genetics, November 2015

2014

Av: Drolsum L, Rand‐Hendriksen S, Paus B, Geiran OR, Semb SO
Publisert: Acta ophthalmologica, 2014

Av: Velvin G, Bathen T, Rand-Hendriksen S, Geirdal AØ
Publisert: Clinical genetics, 2014 

Av: Bathen T. Publisert: Ergoterapeuten #4–2014

2012

Av: Svendby EB (TRS) og Dowling F (NIH). Publisert i Scandinavian Journal of Disability Research, 2012. (Artikkelen krever tilgang, kan fås ved henvendelse til TRS)

Lundby R, Rand-Hendriksen S, Hald JK, Pripp AH, Smith HJ
Publisert: Genetics in Medicine 14 (11), 922-927, 2012 

2011

2010

Av: Rand-Hendriksen S, Johansen H, Semb SO, Geiran O, Stanghelle J, Finset A. Publisert: Genet med 2010; 12(8):517-24. 

Av: Rand-Hendriksen S et. al. Publisert: Genet med 2010; 12(8):517-24

Eldre 

Av: Lundby R, Rand-Hendriksen S et.al. Publisert: American Journal of Nevroradiology, 2009: s 1-7 

Av: Rand-Hendriksen S, Sorensen I, Holmstrom H, Andersson S, Finset A. Publisert: Psychology, Health & Medicine 2007.

Av: Rand-Hendriksen S, Tjeldhorn L, Lundby R, Semb SO, Offstad J, Andersen K, Geiran O, Paus B
Publisert: American Journal of Medical Genetics 2007.

Av: Giske L, Stanghelle JK, Rand-Hendriksen S, Strøm V, Wilhelmsen JE, m fl. Publisert: Journal of rehabilitation medicine 35 (5), 221-228, 2003

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.