Psykologiske forhold og dagligliv med Loeys-Dietz' syndrom

​Erfaringer fra TRS er at flere lever med Loeys-Dietz' syndrom uten å vite det og uten særlige plager. Å få bekreftet diagnosen og få kjennskap til konsekvensene for en selv og sine eventuelle barn kan oppleves som et sjokk og en livskrise. Mange vil oppleve nye og til dels strenge aktivitetsbegrensninger og alle blir anbefalt medisinsk oppfølging på spesialistnivå, noen for flere organsystemer. Flere vil ha behov for psykologisk hjelp for å finne måter å håndtere dette på.

I tillegg til høyspesialisert medisinsk oppfølging og behandling, vil mange ha spørsmål knyttet til dagligliv, barnehage, skole, fritid, utdanning og arbeid. En del rapporterer også at smerte og fatigue (uttalt tretthet) kan påvirke livssituasjonen og noen vil ha behov for råd og oppfølging i forhold til å forebygge og håndtere smerter og fatigue.

Fysisk aktivitet og trening er viktig for å holde seg i form, for noen er det aktuelt med veiledning av fysioterapeut. Enkelte vil også ha behov for yrkesveiledning og hjelp til omskolering ved store helseproblemer. Noen vil ha nytte av tverrfaglig oppfølging med ansvarsgruppe og individuell plan.

Les mer om psykisk helse, behandlingstilbud og rettigheter

Det finnes enda få studier som beskriver psykosoiale forhold hos personer med Loeys-Dietz syndrom. TRS har derfor startet et prosjekt om psykososiale forhold hos voksne med Loeys-Dietz' syndrom, vaskulær Ehlers-Danlos' syndrom  og andre familiære thorakale aorta aneurismer og disseksjoner (FTAAD)

Les mer om prosjektet

Annen aktuell informasjon

Sist faglig oppdatert oktober 2015.


Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.