Andre nettsider, kurstilbud og forskning om Loeys-Dietz' syndrom

​Andre netts​​ider om Loeys-Dietz' syndrom

Interess​eforeninger

Loeys-Dietz syndrome foundation (den amerikanske Loeys-Dietz foreningen)

Faglig​​​e nettverk

Faglig nettverk for Marfans syndrom og lignende tilstander

Kurs​​​tilbud

I løpet av året arrangerer TRS flere kurs som kan være aktuelle for personer med Loeys-Dietz' syndrom og deres pårørende. Du finner mer informasjon om kursene i vår kurskalender.

Gå til kurskalenderen

Forsknings og utviklingsarbeid om​​​ Loeys-Dietz' syndrom

Påg​​​ående prosjekter

Det finnes enda lite forskning om psykososiale forhold hos voksne med Loeys-Dietz' syndrom, og lignende tilstander som vaskulær Ehlers-Danlos' syndrom og andre familiære thorakale aorta aneurismer og disseksjoner (FTAAD). TRS har derfor startet et prosjekt om dette.

Les mer om prosjektet

Vitenskapel​ige artikler og andre publika​​​sjoner

Under finner  du vitenskapelige artikler og andre publikasjoner hvor TRS ansatte er ansvarlige eller har bidratt. Noen av tidsskriftene krever tilgang for å lese artikkelen. Ta kontakt med TRS hvis du ønsker mer informasjon om en artikkel.

2​​022

​20​21

​202​​​0Hva er TRS?

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli. Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner. Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og ligger på Sunnaas sykehus på Nesodden utenfor Oslo.
Les mer om TRS, registrer deg som bruker og se hva slags tilbud du kan få
Dammen_foto Bård Gudim Sunnaas sykehus HF.jpg
Sist oppdatert 08.03.2023