Loeys-Dietz' syndrom

Loeys-Dietz' syndrom er en sjelden og arvelig bindevevssykdom med flere undertyper. Flere deler av kroppen kan være påvirket: hjertet og blodårene, skjelettet, huden, lungene, nervesystemet, øynene og mage- og tarmsystemet.

 

 

Kort om Loeys-Dietz' syndrom

Loeys-Dietz' syndrom (LDS) skyldes forandringer i gener som inngår i ett system for blant annet dannelse av bindevev (Transforming Growth Factor, TGF-beta) (1). LDS ble først beskrevet med to undertyper i 2005; LDS type 1 og type 2, forårsaket av genforandringer (mutasjoner) i genene TGFBR1 eller TGFBR2. Senere er flere gener beskrevet å kunne gi LDS, per 2017 fem forskjellige gener (TGFBR1, TGFBR2, SMAD3, TGFB2 og TGFB3) (2).

Det eksakte antallet personer med sykdommen er ikke kjent. Kvinner og menn rammes likt.

Symptomer og kjennetegn

Sykdomsuttrykk og alvorlighetsgrad varierer fra person til person, også innad i familier der flere har sykdommen. Noen personer får symptomer tidlig og blir diagnostisert i barneårene, mange får diagnosen først i voksen alder eller som følge av at en slektning har blitt diagnostisert. Følgende områder kan være involvert:

Hjertet og blodårene:

 • Stor risiko for utvidelse (dilatasjon) av deler av store og mellomstore pulsårer, med risiko for sprekkdannelse (disseksjon) av hovedpulsåren.
 • Ved CT- og MR-undersøkelse kan det hos mange påvises unormalt lange og slyngede pulsårer (tortuous arteries), oftest i halsen og lyskene.
 • Noen har også økt risiko for medfødte hjertefeil og klaffefeil, hjerneblødning, hjerterytmeforstyrrelser (atrieflimmer) og forstørret hjerte (hypertrofi av venstre ventrikkel).

Skjelettet:

 • Feilstillinger i skjelettet og smerter i musklene, senene og leddene er vanlig.
 • En del har overbevegelige (hypermobile) ledd. Noen har stive ledd (kontrakturer). Noen har en kombinasjon av overbevegelige og stive ledd.
 • Noen har ustabile nakkevirvler eller feilstillinger i ryggen og brystkassen.. 
 • Mange har lange armer, ben, fingre og tær og høy, smal kropp (gjelder ikke alle).
 • Noen har lav bentetthet, økt bruddtendens, forsinket bruddtilheling, tidlige slitasjeforandringer (artrose) i leddene, slitasje av mellomvirvelskivene i ryggen og meniskskader.

Hodet:

 • Noen har endringer i skallen og hodet, med stor avstand mellom øynene (hypertelorisme).
 • En del har høy gane, ganespalte, spaltet drøvel og bittvansker.

Huden:

 • Huden kan være tynn, myk og gjennomskinnelig med synlige åretegninger. 
 • Noen får lett blåmerker og sår med langsom sårtilheling og unormal arrdannelse. En del har strekkmerker.

Magen og tarmen:

 • Økt forekomst av vekslende forstoppelse og løs avføring (irritabel tarm), inflammatorisk tarmsykdom, matallergier og matvareintoleranser.
 • Barn kan ha langsommere vekst enn forventet som følge av utilstrekkelig næring. 

Lungene:

 • Økt risiko for astma, pustestopp under søvn (søvnapnoe) og sammenklapp av lungene (pneumothorax).                                   

Nervesystemet:

 • Noen har endringer i hjernens hulrom eller bakre skallegrop. Den harde ryggmargshinnen kan være utvidet (dural ektasi).
 • En del har plager med hodepine.

Øynene:

 • Økt forekomst av nærsynthet og skjeling er beskrevet. 
 • Noen får grå stær (katarakt) eller netthinneløsning.

Annet:

 • Det kan være skjørt vev i indre organer med økt risiko for sprekkdannelser.
 • En del har plager med uttalt tretthet (fatigue).

Årsaker

Loeys-Dietz syndrom er en dominant arvelig tilstand. Hvis en av foreldrene har tilstanden, er det 50 prosent sjanse for at hvert av barna arver den. En del av de som får påvist Loeys-Dietz syndrom er nyoppståtte tilfeller, dvs de er den første i sin familie.

Oppfølging og behandling

Målet med oppfølging er å forebygge symptomer og komplikasjoner. Årlig undersøkelse av hjerte og hovedpulsåre hos hjertelege (kardiolog) anbefales fra diagnosetidspunkt. Mange behandles forebyggende med blodtrykkssenkende medikamenter for å minske belastningen på blodåreveggen og derved forebygge utvidelse og sprekk av hovedpulsåren. Forebyggende eller akutt hjerteoperasjon der man setter inn en kunstig hovedpulsåre (graft) gjøres hos noen. Oppfølging og behandling av skjelett, smerter og tretthetsproblematikk, mage- tarm problemer mm vurderes ut i fra den enkeltes symptomer.

Noen personer får symptomer tidlig og blir diagnostisert i barneårene. Mange får diagnosen først i voksen alder, eller som følge av at en slektning har blitt diagnostisert. Medisinsk behandling og oppfølging har som mål å forebygge og lindre symptomer.

Brukerorganisasjon

Marfanforeningen - foreningen for Marfans syndrom, Loeys-Dietz syndrom og lignende tilstander http://www.marfan.no/

Referanser

 1. MacCarrick G, Black JH, 3rd, Bowdin S, El-Hamamsy I, Frischmeyer-Guerrerio PA, Guerrerio AL, et al. Loeys-Dietz syndrome: a primer for diagnosis and management. Genetics in medicine : official journal of the American College of Medical Genetics. 2014;16[8]:576-87.
 2. Aida M, Gillis E, Morisaki H,  Verhagen j et al. Mutations in TGF-β Ligand, TGFB3, Cause Syndromic Aortic Aneurysms and Dissections. J Am Coll Cardiol 2015;65:1324-36

Den korte teksten om LDS er sist faglig oppdatert oktober 2015.

Les mer om Loeys-Dietz' syndrom:

Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.