Spondyloperipheral dysplasi

​TRS har ennå ikke utviklet en egen diagnosebeskrivelse for spondyloperipheral dysplasi. Vi anbefaler at du leser den generelle teksten om kortvoksthet. Denne inneholder mye kunnskap og informasjon som er aktuell for personer med spondyloperipheral dysplasi.