Sensenbrenner syndrom

TRS har ennå ikke utviklet en egen diagnosebeskrivelse for Sensenbrenner syndrom (også kalt cranioectodermal dysplasi). Du finner en beskrivelse på engelsk hos Orphanet.  Vi anbefaler at du leser den generelle teksten om kortvoksthet. Denne inneholder mye kunnskap og informasjon som kan være aktuell for personer med Sensenbrenner syndrom.