Kniest dysplasi

​TRS har ennå ikke utviklet en egen diagnosebeskrivelse for Kniests dysplasi. Du finner en beskrivelse på engelsk hos Orphanet. Vi anbefaler at du leser den generelle teksten om kortvoksthet. Denne inneholder mye kunnskap og informasjon som er aktuell for personer med Kniests dysplasi.