Femoralt-facialt syndrom

​Femoralt-facialt syndrom er en sjelden tilstand kjennetegnet av bilateralt underutviklede lårben og endringer i ansiktet.  

TRS har ennå ikke utviklet en egen diagnosebeskrivelse for femoralt-facialt syndrom. Du finenr en beskrivelse på engelsk hos Orphanet. Vi anbefaler at du leser den generelle teksten om kortvoksthet. Denne inneholder mye kunnskap og informasjon som kan være aktuell for personer med femoralt-facialt syndrom.

Du kan lese mer om kortvoksthet her
Fant du det du lette etter?
Vi kan dessverre ikke besvare tilbakemeldingen din, men den blir lest og håndtert. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer. Din tilbakemelding hjelper oss å forbedre sidene våre.