Femoralt-facialt syndrom

​TRS har ennå ikke utviklet en egen diagnosebeskrivelse for femoralt-facialt syndrom. Du finenr en beskrivelse på engelsk hos Orphanet. Vi anbefaler at du leser den generelle teksten om kortvoksthet. Denne inneholder mye kunnskap og informasjon som kan være aktuell for personer med femoralt-facialt syndrom.

Du kan lese mer om kortvoksthet her