Enkelte diagnoser, kortvoksthet med skjelettdysplasi