Catel-Manzke syndrom

​TRS har ennå ikke utviklet en egen diagnosebeskrivelse for Catel-Manzke syndrom. Du finner en beskrivelse på engelsk hos Orphanet. Vi anbefaler at du leser den generelle teksten om kortvoksthet. Denne inneholder mye kunnskap og informasjon som kan være aktuell for personer med Catel-Manzke syndrom.