Campomelisk dysplasi

​TRS har ennå ikke utviklet en egen diagnosebeskrivelse for campomelisk dysplasi. Du finner informasjon på engelsk hos Orphanet. Vi anbefaler at du leser den generelle teksten om kortvoksthet. Denne inneholder mye kunnskap og informasjon som er aktuell for personer med campomelisk dysplasi.

Du kan lese mer om kortvoksthet her